Zadržati ili odbaciti?

Ako ste koristili Power Query znate da on poseduje opcije koje omogućavaju da zadržite ili odbacite pojedine kolone. Ako ste korisnik Excel-a koji dolazi kroz Microsoft 365 pretplatu od skoro vam je na raspolaganju nekoliko funkcija pomoću kojih možete da uradite sličnu stvar. One kreiraju dinamički niz u okviru koga se zadržavaju ili odbacuju kolone ili redovi.

Za početak, iskoristićemo funkciju SEQUENCE da kreiramo jednostavnu matricu koja sadrži brojeve od 1 do 9. Napišimo formulu:

=SEQUENCE(3;3)

Kako da kreiramo novu matricu koja sadrži samo prva dva reda? Iskoristićemo funkciju TAKE, čija je sintaksa:

TAKE (<niz>;<redovi>;[<kolone>])

Ako napišemo formulu:

=TAKE(B2:D4;;2)

formula vraća dinamičku matricu koja sadrži samo prve dve kolone. U ovom konkretnom slučaju, pošto je početna matrica kreirana pomoću funkcije SEQUENCE, mogli smo da napišemo formulu i na sledeći način:

=TAKE(B2#;;2)

Ako želimo da zadržimo samo poslednju kolonu treba da iskoristimo funkciju DROP, čija je sintaksa:

DROP (<niz>;<redovi>;[<kolone>])

Napišimo formulu:

=DROP(B2#;;2)

Kao rezultat dobićemo poslednju kolonu izdvojenu iz početne matrice.

Ukoliko eksplicitno želite da zadate kriterijum koji red ili kolona treba da se zadrže možete da iskoristite funkcije CHOOSEROWS ili CHOOSECOLS. Njihova sintaksa:

CHOOSEROWS (<niz>;<red 1>;[<red 2>])

CHOOSECOLS (<niz>;<kol 1>;[<kol 2>])

Na primer, ako želimo da zadržimo samo prvi red početne matrice napisaćemo formulu:

=CHOOSEROWS(B2#;1)

Obe ove funkcije omogućavaju da izaberete više redova ili kolona. Npr. ako želimo da zadržimo drugu i treću kolonu napisaćemo formulu:

=CHOOSECOLS(B2#;2;3)

Ako želimo da proširimo inicijalnu matricu iskoristićemo funkciju EXPAND. Njena sintaksa:

EXPAND (<niz>;<redovi>;[kolone];[<simbol>])

Niz predstavlja početnu matricu, zatim navodimo broj redova i broj kolona (treba da budu veći od dimenzija početne matrice). Simbol predstavlja znak koji će se pojaviti u poljima gde funkcija vrati grešku N/A.

Na primer, ako želimo da početnu matricu dimenzija 4×4 povećamo na 5×5 napisaćemo formulu:

=EXPAND(B2#;5;5)