Zaglavlje i podnožje dokumenta

Pošto je Excel softver koji se često koristi za izradu poslovnih izveštaja korisno bi bilo da se u zaglavlju (Header) ili podnožju (Footer) dokumenta nađu podaci koji ih bliže određuju. To mogu biti: naziv izveštaja, oznaka, logotip firme, datum… A ovde se može ubaciti i broj stranice, ukupan broj stranica ili neki drugi podatak bitan za izgled izveštaja. Navedene funkcionalnosti doprinose uniformnosti dokumenta i daju mu profesionalan izgled.

00027-1Opcije za podešavanje zaglavlja i podnožja dokumenta pozivamo iz Page Layout trake alata, klikom na dugme u donjem desnom uglu Page Setup grupe opcija. Nakon ove akcije otvara se Page Setup dijalog prozor, gde je potrebno odabrati Header/Footer karticu, kako bi bile prikazane opcije za podešavanje zaglavlja i podnožja. U gornjem delu prozora vide se zaglavlje i podnožje stranice. Inicijalno, oni nisu definisani, tako da su ova polja prazna. Između njih nalaze se dve padajuće kombo liste (Header, Footer), pomoću kojih možemo da odaberemo neku od ponuđenih vrednosti zaglavlja i podnožja. Ipak, preporuka je da se zaglavlje i podnožje ručno podese, klikom na dugme za korisnički definisano zaglavlje (Custom Header) ili podnožje (Custom Footer).

Pokretanjem neke od ovih 00027-2opcija otvara se dijalog prozor sa tri odeljka: levim, centralnim i desnim. Klikom na neki od odeljaka imamo mogućnost da, u bilo kom od njih, unesemo proizvoljan tekst. Iznad odeljaka nalaze se ikonice sa simbolima elemenata zaglavlja i podnožja koje možemo da unesemo. To mogu biti respektivno: formatiranje selektovanog teksta (koji smo prethodno uneli u neki od odeljaka), umetanje broja stranice, ukupnog broja stranica, datuma, vremena, putanje datoteke, imena datoteke, imena radnog lista, umetanje slike i opcije za formatiranje dodate slike. Isti elementi mogu se naći i u zaglavlju i u podnožju, a uređivanje zaglavlja ili podnožja se ne razlikuje osim u pogledu koji deo dokumenta menjamo.

Pri dnu prozora nalaze se četiri izborna polja. Označavanjem prvog (Different odd and even pages) naglašava se da se zaglavlja i podnožja razlikuju na parnim i neparnim stranicama, pa se shodno tome zasebno podešavaju. Ovu opciju možemo da odaberemo ukoliko štampamo dvostrane izveštaje. Drugo izborno polje (Different first page) služi da se zaglavlje i podnožje zasebno kreiraju za prvu stranicu u dokumentu. Treće polje (Scale to fit) služi za podešavanje da li se zaglavlje i podnožje skaliraju zajedno sa ostalim elementima stranice, ukoliko odaberemo da smanjimo stranicu kako bi stala na jedan list. Poslednje polje (Align with page margins) određuje da li se poravnavanje zaglavlja i podnožja vrši u skladu sa definisanim marginama stranice.