Zajednički rad na dokumentu

Deljenje dokumenata na OneDrive repozitorijumu i zajednički rad na njima nisu nova funkcionalnost. Ipak, Office 2021 ju je podigao na značajno viši nivo. Zajednički rad na dokumentu dostupan je u većini Office aplikacija, a u ovom „receptu“ fokusiraćemo se na Excel: kako podeliti dokument, kako videti šta rade vaši saradnici, kao i kako funkcioniše Sheet View– pogled na dokument u kome vidite sopstvene promene.

Deljenje dokumenta počinje tako što ga najpre snimite na željenoj lokaciji unutar OneDrive repozitorijuma. Zatim kliknete na dugme Share u gornjem desnom uglu Excel prozora. Pojaviće se prozor u koji je potrebno uneti e-mail adrese osoba sa kojima želite da podelite dokument. To mogu da budu saradnici unutar vaše organizacije ili van nje. Klikom na dugme Send poslaćete im link ka dokumentu. Kada druga osoba otvori dokument videćete poziciju u okviru dokumenta- okvir, koji će biti druge boje. U gornjem desnom uglu okvira videćete inicijale osobe koja radi na dokumentu. Izgled radnog lista se menja u realnom vremenu, u skladu sa promenama koje kreiraju vaši saradnici.

Ako želite da se fokusirate isključivo na sopstvene promene koje ste napravili unitar dokumenta možete da iskoristite Sheet View. Za to je potrebno da odete na View ribon, pa u okviru Sheet View grupe opcija sa leve strane kliknite na dugme New. Izgled ekrana će se promeniti, zaglavlja redova i kolona postaju crne boje. Ovo znači da sada vidite isključivo sopstvene aktivnosti u okviru dokumenta. Klikom na Exit izlazite iz ovog pogleda, a Keep omogućava da snimite pogled. Ovo može da bude korisno ako ste npr. filtrirali neku tabelu.

Ako ste prethodno snimili neki pogled, klikom na dugme Options otvara se dijalog prozor u okviru koga možete da ga otvorite, duplicirate, promenite mu ime ili obrišete ga. Na ovaj način moguće je napraviti više pogleda na dokument koje možete da aktivirate prema sopstvenom nahođenju.