Živopisni nazivi

Kada pravimo grafikone, u većini slučajeva, za prikaz kategorija na x osi koristimo tekstualne opise, brojeve, datume, procente… Nekada su oni suviše dugački pa moramo na različite načine da se dovijamo kako bismo ih prikazali na adekvatan način. A da li bismo za njihov prikaz mogli da iskoristimo nešto što ih bliže određuje, npr. oznaku valute, kovertu, smajlija? U ovom „receptu“ saznaćete kako se mogu dodati različiti simboli u tabelu ili grafikon.

Zamislite sledeći scenario: potrebno je da napravimo izveštaj koji će prikazati na koji način smo stupili u kontakt sa potencijalnim kupcima. To može da bude: telefonski poziv, e-mail, popunjavanjem forme na web stranici itd. Jedan način za pravljenje izveštajne tabele je da u prvu kolonu upišemo tekstualni opis, a drugi je da umesto opisa dodamo simbole.

Simboli se dodaju pomoću opcije Symbol koja se nalazi u Insert ribonu. Nakon pokretanja pojaviće se dijalog prozor sa dve kartice: Symbols i Special Characters. Za dodavanje uobičajenih simbola koristićemo opcije koje se nalaze u prvoj. Dodavanje simbola vrši se najpre izborom fonta, najčešće se koristi Wingdings ili neki njemu sličan a zatim klikom na simbol u listi svih ili najčešće korišćenih, pa na dugme Insert, dodajemo ga u ćeliju. Takođe, u prozoru se vidi i kod simbola. Ako znamo kod možemo ga naknadno dodati i ručno, kombinacijom levog ALT tastera i brojeva koje kucamo na numeričkoj tastaturi. Npr. ALT+0169 prikazuje znak za copyright ©. Druga kartica sadrži specijalne karaktere koji mogu da prikažu simbol ili da postignu neki efekat, npr. prelom reda. Ova opcija se ređe koristi.

Nakon što dodamo sve simbole u tabelu, a zatim popunimo broj kontakata, na jednostavan način možemo da kreiramo Column Chart grafikon u kome će se videti kako smo došli do potencijalnih kupaca. Obratite samo pažnju da na x osi izaberete isti font kao onaj kojim su prikazani simboli.