Analitike grafikona

Neposredno ispod menija sa alatima za vizualizaciju nalazi se skup od tri ikonice koji omogućava da uđemo u jedan od tri menija koji će biti prikazan pri dnu ovog panela. Oni se redom zovu: Fields, Formats i Analytics. Prvi prikazuje sva ona polja koja utiču na izgled visual-a, drugi opcije za njegovo formatiranje, a treći sadrži funkcionalnosti pomoću kojih možemo da unapredimo grafikon: linija trenda, konstanta, minimum, maksimum, prosek i predviđanje…

Pošto će u ovom tekstu biti pokazane funkcionalnosti menija Analytics iskoristićemo primer u kome se prati prodaja artikala po maloprodajnim objektima. Kreirali smo Line Chart gde su na osu postavljeni datumi, a vrednosti koje se prikazuju su prodate količine.

Kako da izvršimo analizu podataka prikazanih u grafikonu? Prvi način je da dodamo liniju trenda. Otvorićemo meni Analytics, klikom na ikonicu koja podseća na lupu, otvoriti meni Trend Line a zatim kliknuti na dugme Add. PowerBI Desktop automatski dodaje liniju trenda, a pomoću dodatnih opcija u ovom podmeniju možemo formatirati njen izgled: promeniti boju, stil, providnost i podesiti još neke opcije koje utiču na njen izgled. Pri vrhu ovog menija nalazi se naziv linije trenda. U ovom polju možemo da izmenimo njen naziv, a desno od naziva nalazi se ikonica „x“. Klikom na nju možemo da uklonimo liniju trenda. Ako smo promenili njen izgled, a nismo zadovoljni, klikom na dugme Revert to Default pri dnu menija vraćamo postavke formatiranja na podrazumevane vrednosti.00192-1

Na sličan način možemo da dodamo liniju minimuma (Min Line), maksimuma (Max Line), prosek (Average Line) i konstantu (Constant Line). Prve tri nastaju tako što ih program iscrta na osnovu najmanje, najveće i prosečne vrednosti količina prikazanih u grafikonu. Linija konstante je proizvoljna vrednost koju sami dodajemo, a može da bude od koristi za analizu izveštaja.

Od svih analitika verovatno je najkorisnija linija prognoze (Forecast Line). Na osnovu zadatih vrednosti ona prikazuje aproksimaciju koja predstavlja prognozu budućih kretanja. Za uneti broj perioda, interval poverenja i sezonalnost podataka iscrtava se prognoza.00192-2