„D“ funkcije

„D“ funkcije se koriste za višeuslovnu agregaciju podataka koji se nalaze u zadatoj tabeli. U suštini obavljaju isto što i „IFS“ funkcije samo na malo elegantniji način, a da li je ovaj način i bolji- procenite sami! Inače, ja sam protivnik toga kada „stručnjaci“ tabele nazivaju bazom. Bazu podataka ponekad zaista čini jedna tabela, ali to je veoma retko. Sada bar znate odakle slovo „D“ u njihovom prefiksu!

U ovom „receptu“ biće reč o tome kako rade DSUM, DAVERAGE i DCOUNT. Sintaksa svih ovih funkcija je, u suštini, ista kao kod DSUM:

DSUM (<database>,<field>,<criteria>)

Prvi argument (database) je opseg ćelija ili naziv strukturirane tabele. Drugi kriterijum (field) je naziv ili redni broj kolone u kojoj se nalaze vrednosti nad kojima se obavlja agregacija, u slučaju funkcije DSUM- sabiranje! Treći kriterijum (criteria) je opseg ili tabela u kojoj se nalaze kriterijumi za izvođenje agregacije- sabiranja.

Na primer, ako u zadatoj tabeli (A4:C24) želimo da saberemo vrednosti (C4 ili redni broj kolone, ovde bi to bio broj 3) uz primenu zadatih kriterijuma (A1:C2) formula glasi:

=DSUM($A$4:$C$24;$C$4;$A$1:$C$2)

Ako je u tabeli kriterijuma navedena zemlja Srbija, a prezime Brown, suma iznosi 20€. Na sličan način pomoću DAVERAGE možemo da izračunamo prosečan iznos, a pomoću DCOUNT da prebrojimo broj pojavljivanja ovakvih transakcija.