Dostizanje zadate vrednosti

Dostizanje zadate vrednosti (Goal Seek) je jedan od What-If alata koji se koristi da izračunamo za koliko treba da se promeni argument neke formule ili argument koji posredno utiče na nju kako bi se došlo do određenog rezultata. Ovo je jednostavna opcija koja može da se iskoristi npr. kako bi smo izračunali prodajnu cenu artikla koja je potrebna kako bi dostigli željeni nivo prodaje. Više o opciji Goal Seek saznaćete u tekstu koji sledi…

U našem primeru napravili smo tabelu sa artiklima, cenama i iznosom prodaje u nekom vremenskom periodu. Na kraju smo izračunali ukupnu prodaju za sve artikle u tabeli. Ako želimo da dođemo do odgovora za koliko je potrebno povećati cenu artikla pod rednim br. 1 kako bi smo dostigli ukupan nivo prodaje od 6.000.000 iskoristićemo opciju Goal Seek.

Da bi smo pokrenuli ovu opciju potrebno je najpre da se pozicioniramo na Data traku alata, a zatim da iz menija What-If Analysis odaberemo opciju Goal Seek. Otvoriće se istoimeni dijalog prozor koji se sastoji iz tri polja. U njih unosimo: adresu ćelije koju menjamo (Set cell), vrednost na koju ona treba da se promeni (To value) i adresu ćelije koju menjamo, a koja utiče na konačnu sumu (By changing cell). Nakon što potvrdimo ovu opciju pojaviće se dijalog prozor u kome me može videti kako Excel računa konačnu sumu. Što je proračun složeniji, računanje će trajati duže, ali u proseku ne bi trebalo da traje duže od nekoliko sekundi. Na kraju moći ćemo u njemu da vidimo zadatu vrednost kao i vrednost koja je izračunata. Takođe, u samoj tabeli videće se promenjena konačna suma i ćelija koju smo menjali da bi smo dostigli tu sumu.

00082-1