Fiksiranje adresa u strukturiranim tabelama

Fiksiranje adresa u ćeliji nije nova tema. Međutim, kada kreirate strukturiranu tabelu pa pokušate da kopirate formulu koja ukazuje na neku ćeliju unutar nje, pravila igre se menjaju. Odnosno, adresa se neće ažurirati na željeni način. I ovakve adrese je moguće fiksirati, a u tekstu koji sledi ćete saznati kako to da uradite.

Sa leve strane prikazana je tabela (SalesTR) sa listom prodajnih transakcija. U kolonama možete da vidite datume, kategorije, gradove i količine. Ako želimo da izvršimo sumiranje podataka u zavisnosti od zadate kategorije i grada, prikazanih u zaglavljima tabele, napisaćemo sledeću formulu:

=SUMIFS(SalesTR[KOL];SalesTR[KATEGORIJA];$G3;SalesTR[GRAD];H$2)

Da bi se uspešno ažurirale adrese ćelija u zaglavljima, zaglavlje u kome se nalaze nazivi kategorija ima fiksiranu kolonu ($G3), a ono u kome se nalaze nazivi gradova ima fiksiran red (H$2). Međutim, kada probamo da kopiramo ovu formulu u susednu ćeliju doći će do greške. Rešenje je u fiksiranju kolona, primenom sledeće sintakse:

[[<naziv kolone>]:[<naziv kolone>]]

Odnosno, ako ovo primenimo u formuli:

=SUMIFS(SalesTR[[KOL]:[KOL]];SalesTR[[KATEGORIJA]:[KATEGORIJA]];$G3;SalesTR[[GRAD]:[GRAD]];H$2)

Prostim kopiranjem formule dobićemo vrednosti za ostale kategorije i gradove za koje se vrši analiza.