Funkcije IFS i SWITCH

Excel koji dolazi uz Office365 donosi dve nove logičke funkcije: IFS i SWITCH. Prva od njih se sastoji od niza uslova, a vraća izabranu vrednost nakon prvog ispunjenog uslova. Druga počinje sa uslovom a zatim, u zavisnosti od vrednosti koje uslov zadovoljava, zadate su vrednosti koje treba da budu prikazane u ćeliji. Ponekad ove funkcije mogu da budu veoma korisne, a kako se upotrebljavaju videćete u ovom receptu.

Funkcija IFS ima sledeću sintaksu:

IFS (<uslov 1>,<vrednost 1>,…,<uslov n>,<vrednost n>)

Argumenti ove funkcije su parovi uslova i vrednosti koje treba da budu prikazane ukoliko su uslovi ispunjeni. Minimalno treba da navedemo bar jedan par uslova-vrednosti, a maksimalno je dozvoljeno 127 parova. Na primer, ako u cenovniku vina želimo da svrstamo artikle u određeni rang, u zavisnosti od cene, napisaćemo formulu:

=IFS (D2>5,”VISOKA”,D2>3, “SREDNJA”, D2<3, “NISKA”)

I iskopirati je u preostale ćelije u koloni. Excel najpre proverava prvi uslov, pa ako je on ispunjen prikazuje odgovarajuću vrednost. Ako nije, prelazi na sledeći uslov sve dok ne pronađe uslov koji je ispunjen.

Funkcija SWITCH koristi se za uslovno grananje, a njena sintaksa je:

SWITCH (<uslov>,<vrednost>,<vraćena vrednost>…)

Na primer, ako zadamo datum, a želimo da odredimo koji je to dan u nedelji napisaćemo formulu:

=SWITCH (WEEKDAY(C13,2),1,”PON”,2,”UTO”,3,”SRE”,4,”ČET”,5,”PET”,6,”SUB”,7,”NED”)

Kao uslov naveli smo funkciju WEEKDAY koja vraća dan u nedelji kao broj. U zavisnosti od brojne vrednosti biće prikazan odgovarajući tekst koji označava dan u nedelji.