Fuzzy Lookup

Fuzzy Lookup je Excel dodatak koji je kreirao Microsoft razvojni tim, a može da se iskoristi za napredno pretraživanje i poređenje vrednosti kolona u tabelama. Čemu ovo služi? Na primer, u praksi se često dešava da, prilikom unosa imena i prezimena, nastane greška ili ne postoji jednobrazan način unosa. Fuzzy Lookup omogućava poređenje kolona na osnovu sličnosti i prikaz odgovarajućih rezultata u novoj tabeli.

Da bi ste koristili ovaj dodatak treba najpre da ga preuzmete i instalirate. Preuzimanje se vrši na ovom linku, a nakon što izvršite instalaciju potrebno ga je još dodati u Excel. To radimo tako što klikemo na File karticu, pa izaberemo Options/Add-Ins. U donjem meniju treba izabrati opciju COM Add-Ins, pa zatim u prozoru koji se pojavio izabrati opciju za aktiviranje. Ako ste sve uradili kako treba pojaviće se nova traka alata koja sadrži samo jednu opciju- Fuzzy Lookup!00194-1

Ovaj Excel dodatak poredi podatke u strukturiranim tabelama. Pa ako ste preuzeli podatke iz tradicionalnih tabela pretvorite ih u strukturirane pre nego što krenete sa poređenjem. U primeru ćemo da iskoristimo dve tabele: prva predstavlja spisak radnika u kadrovskoj evidenciji, a druga evidenciju računa u lokalnom kafiću. Cilj nam je da dobijemo informaciju: koliko je zaposlenih stvarno napravilo trošak?

Opciju aktiviramo tako što odemo na traku alata Fuzzy Lookup, pa kliknemo na istoimenu (jedinu) ikonicu. Sa desne strane će se otvoriti panel u kome vršimo podešavanje opcija.00194-2

Najpre, potrebno je da izaberemo koje tabele poredimo i koje kolone ćemo porediti. Nakon što izaberete dve tabele (u našem primeru: Table1, Table2) i kolone koje poredite (kolona IME I PREZIME, u obe tabele) klikom na ikonicu koja označava vezu kreiramo kriterijum poređenja koji se pojavljuje u tabeli Match Columns. Moguće je kreirati i više kriterijuma ukoliko je to potrebno. Zatim u listi Output Columns treba da izaberemo koje kolone iz obe tabele treba da se prikažu kao rezultat. Number of Matches treba da označi koliko rezultata pronađenih u ishodišnoj tabeli treba da budu prikazani a pomeranjem slajdera Similarity Treshold možemo da podesimo osetljivost kriterijuma poređenja. Kada smo odredili sve kriterijume potrebno je da odemo na novi radni list i selektujemo ćeliju gde će Excel prikazati rezultate poređenja. Nakon toga kliknemo na dugme Go i dobićemo traženi rezultat.

Postupak možemo da ponovimo nekoliko puta, uz pomeranje slajdera Similarity Treshold, sve dok ne dobijemo željene rezultate. Klikom na Undo vraćamo se korak nazad, a klikom na dugme Configure otvoriće se prozor koji sadrži brojne dodatne opcije za podešavanje kriterijuma poređenja.

00194-4