Generičke forme

Excel poseduje, u okviru VBA Editor-a, alat za izradu formi (maski) pomoću kojih možete na lak način da popunjavate tabele sa podacima. Ipak, neki od vas još uvek ne poznaju VBA i nisu u stanju da samostalno naprave formu. Neki drugi naći će se u situaciji da im je ovakav posao izlišan, jer unose podatke jednokratno. Za sve vas, u „receptu“ koji sledi, pokazaću kako da unosite podatke u tabelu pomoću generičkih Excel formi.

Za početak hajde da otvorimo novi Excel dokument. Izaberimo predložak koji se zove Simple Invoice. Ovo ćemo da učinimo jer pomenuti predložak sadrži tabelu, a ona je potrebna da bismo demonstrirali rad sa generičkim formama.

Zatim, potrebno je da omogućimo korišćenje formi. To ćemo da učinimo tako što ikonicu za pokretanje forme dodajemo u neki od ribona ili, kao u ovom primeru, u Quick Access Toolbar. Desnim tasterom miša treba kliknuti na File karticu, a zatim izabrati opciju Customize Quick Access Toolbar. U padajućoj listi Choose Commands from izaberite All Commands, a zatim pronađite opciju Form i klikom na dugme Add dodajte je u panel sa desne strane gde su predstavljene sve opcije koje se nalaze u brzoj traci alata. Završavamo unos i spremni smo za rad!

Ako se pozicionirate na tabelu, a zatim kliknete na ikonicu Forms otvoriće se generička forma koja omogućava dodavanje novih zapisa, kretanje između zapisa itd.

Odmah nakon pokretanja forma se nalazi u modu za unos. Klikom na dugme New dodajemo novi zapis, a klikom na Delete brišemo zapis nad kojim se trenutno nalazimo. Ako želite da pokrenete mod za pretraživanje potrebno je da kliknete na dugme Criteria. Tada ne unosimo podatke u tabelu, već uneta polja služe kao kriterijum za pretraživanje. U mod za unos vraćamo se klikom na dugme Form. Unos ili pretraživanje možete da obavljate koliko god želite, a kada hoćete da završite unos klikom na dugme Close zatvarate formu.