Hrani svinje i ništa ne diraj!

Citat iz poznatog vica iskoristićemo kao uvod u problem na koji možete da naiđete u svakodnevnom radu: kako naterati korisnika da vrši unos u unapred zadatoj grupi ćelija? Postoji više načina da ovo postignemo, a jedan od najlakših je da ove ćelije formatiramo u željenom maniru (npr. postavimo određenu boju pozadine) pa da zabranimo unos u sve one ćelije koje nisu formatirane na zadati način.

Za početak, hajde da kreiramo jednostavnu masku u koju je potrebno uneti podatke o zaposlenom. Postavićemo boju pozadine radnog lista u svetlo sivu i promenićemo format još nekoliko elemenata tabele. Ćelije u koje je dozvoljeno uneti sadržaj formatiraćemo tako da imaju belu boju pozadine.

Kako da označimo ove ćelije kao one gde se vrši unos? Primenom prečice CTRL+F otvorićemo Find and Replace prozor. Nakon ovog potrebno je klinuti na dugme Options kako bi se prikazale napredne opcije. Otvorite meni Format, a zatim izaberite opciju Choose Format From Cell i kliknite na neku od ćelija sa belom pozadinom.

Zatim kliknite na dugme Find All. Izborom ove opcije pronaći ćete sve ćelije u radnom listu koje su formatirane na zadati način. Izaberite sve ćelije u listi (CTRL+A) i videćete da je izvršena selekcija na radnom listu.

Sada je potrebno još samo otvoriti Format Cells prozor (CTRL+1) i na Protection kartici deselektovati polje Locked. Dalje pristupamo zaštiti radnog lista (Review/Protect Sheet) unosimo lozinku i biramo samo opciju da je dozvoljeno pristupiti ćelijama koje imaju označen atribut „Unlocked“.

Nakon što završimo ovu proceduru biće moguće vršiti unos samo u ćelije sa belom pozadinom, što nam je od početka bio i cilj.