Ilustrujte svoj izveštaj

Ikone su ilustracije koje smo prvi put sreli kada se pojavio Office 2019. Iako smo mogli da pronađemo mnoštvo ikona, podeljenih prema kategorijama, Office 2021 je značajno unapredio ovaj segment tako da sada, pored bogate galerije ikona, možete da dodajete slike, transparentne fotografije ljudi, nalepnice ili druge vektorske slike koje mogu obogatiti izgled vašeg izveštaja. Hajde da vidimo kako se ovo koristi!

Ako odete na Insert ribon, a zatim kliknete na dugme Icons, otvoriće se prozor u okviru koga možete da obilje ikonica koje nudi Office 2021. U okviru polja Search Data možete da unesete pojam ili deo pojma koji opisuje traženu ilustraciju. Ispod se nalaze dugmići koji predstavljaju kategorije. Klikom na neko dugme filtriramo ikonice u skladu sa izabranim kriterijumom.

Na primer, ako u polje Search Data unesemo reč „Cat“ videćemo samo ikonice koje, na neki način, predstavljaju mačke.

Klikom opciju Images videćemo galeriju fotografija, Stickers prikazuje nalepnice, a izborom opcije Cutout People videćemo transparentne ilustracije sa fotografijama ljudi.

Na kraju, opcija Illustrations omogućava da vidite galeriju vektorskih slika koje takođe možete da iskoristite kako biste obogatili svoj izveštaj.