Numerisane liste

Numerisane liste su funkcionalnost koja se češće koristi kada radimo sa programom MS Word nego sa Excel-om. Ne postoji adekvatan prevod na srpski, ali radi se o listama stavki koje navodimo „pod tezama“. Excel ne podržava automatsku numerizaciju, ali uz pomoć opcije za umetanje simbola možemo da dodamo kvadrate, krugove i druge simbole za označavanje teza i na taj način postignemo željeni efekat.

Numeraciju postižemo na nekoliko načina. Prvi je upotrebom opcije Symbol koja se nalazi u Insert traci alata. Nakon njenog pokretanja otvoriće se dijalog prozor sa tabelom svih raspoloživih simbola ispod koje se nalazi tabela najčešće korišćenih simbola. Svakom znaku je pridružen i odgovarajući kod, a poznavanjem koda možemo da ga unesemo i pomoću tastature. Kada izaberemo željeni simbol u donjem desnom uglu prozora možemo da vidimo njegov kod, a promenom u listi menja se i njegova vrednost u skladu sa izabranim standardom. Klikom na Insert vrši se umetanje simbola.

Ako poznajemo kod simbola možemo da ga unesemo i uz pomoć prečice sa tastature. Dovoljno je da započnemo unos vrednosti u ćeliju, a zatim uz pomoć tastera ALT i koda koji unosimo na numeričkoj tastaturi dobićemo željeni simbol.