People Graph

U prethodnom „receptu“ bilo je reč o dodacima koje možete da preuzmete iz Office „prodavnice“. Jedan od njih zove se People Graph, a počevši od verzije 2016 on je standardni deo Excel-a. People Graph je zgodan za prikazivanje grafikona koji opisuju rezultate istraživanja u kojima se ispituje neka populacija. Koristi se na veoma jednostavan način, a omogućava kreiranje slikovitih izveštaja.

People Graph interaktivni grafikon dodajemo klikom na istoimenu ikonicu u Insert traci alata. Kao primer za upotrebu ovog grafikona iskoristiću statistiku poseta sajtu „Excel kuhinjica“ u prvom kvartalu 2017. godine, a biće prikazana poseta po zemljama u regionu i ostalim zemljama. Nakon što smo pokrenuli People Graph otvoriće se podrazumevani grafik. Da bi smo prikazali posete po zemljama treba da dodamo podatke iz tabele koja sadrži statistike poseta, što radimo tako što kliknemo na ikonicu koja podseća na tabelu u gornjem desnom uglu objekta.00174-1

Prikazaće se meni gde najpre možemo da izmenimo naslov grafikona. Ovde ću da unesem vrednost „Pregled poseta sajtu“. Zatim treba selektovati tabelu sa podacima pa kliknuti na dugme Select Your Data, pa na Create u novom meniju koji se pojavio. Nakon ovoga izmeniće se podrazumevani grafikon i prikazaće statistike posete sajtu.00174-2

Ako ponovo kliknemo na People Graph objekat u njegovom gornjem desnom uglu možete da vidite i ikonicu koja podseća na zupčanik. Klikom na ovu ikonicu otvoriće se Settings meni u kome možemo da izaberemo drugačiji tip grafikona (Type), temu prikaza (Theme) ili oblike pomoću kojih prikazujemo podatke (Shape). Na taj način izgled možemo da prilagodimo da na autentičan način prikaže podatke istraživanja koje grafikon predstavlja.00174-3