Podrazumevani izgled Pivot tabele

Kada kreirate Pivot tabelu postoji više opcija pomoću kojih možete da utičete na njen izgled. To može da bude neko od podešavanja u okviru Options menija, a možete da menjate i Report Layout izborom u meniju koji se nalazi u Design ribonu. Novost koju je doneo Excel 2019 je ta da sada možete da postavite podrazumevana podešavanja izgleda Pivot tabele tako da svaki novi izveštaj izgleda onako kako vi želite…

Pokrenimo File/Options… Podešavanja koja se tiču rada sa podacima nalaze se u Data kartici. Ovde postoji nekoliko njih pomoću kojih možete da utičete na performanse rada Modela podataka, kao i mogućnost da se uključe „tradicionalne“ opcije za uvoz podataka. Naime, od verzije 2019 sva povezivanja sa eksternim izvorima idu preko Power Query-ja; ako želite da uvozite podatke na način kao što ste to činili ranije to treba omogućiti selektovanjem neke od opcija, za svaki od izvora, u ovom meniju. Klikom na dugme Edit Default Layout ulazi se u prozor za podešavanje podrazumevanog izgleda Pivot izveštaja.

Nakon što se prozor otvori Excel će vam najpre ponuditi da uvezete prikaz iz postojećeg izveštaja. Unosom adrese neke od ćelija unutar Pivot tabele u Layout Import polju, pa klikom na Import, vrši se uvoz podešavanja. Njih je moguće postaviti i ručno. U prozoru možete da vidite opcije za prikaz međusuma i konačnih suma, opciju za izbor Report Layout-a kao i još nekoliko njih koje ste ranije imali prilike da sretnete. Klikom na Pivot table Options ulazi se u tradicionalni Options dijalog prozor. Nakon što izaberete sve željene opcije prikaza i potvrdite klikom na OK snimaju se podešavanja za podrazumevani izgled nove tabele. Ako se ikada predomislite, klikom na dugme Reset to Excel Default vraćate podrazumevani izgled izveštaja.