Prečice za pretraživanje i zamenu

Pri radu sa velikim tabelama često često se koriste prečice za pretraživanje i zamenu sadržaja ćelija. Pretraživanje sadržaja vrši se kombinacijom tastera CTRL+F (Find), a zamena pronađenog sadržaja pomoću kombinacije tastera CTRL+H (Replace). Pokretanjem bilo koje od ovih opcija, izborom na Home traci alata ili navedene prečice, otvoriće se isti dijalog prozor sa dve kartice: Find i Replace. U zavisnosti od željene akcije treba izabrati karticu, a zatim popuniti parametarska polja dijalog prozora.

00002-1Osnovna razlika između ove dve opcije je u tome što, ako tražimo neki sadržaj, potrebno je popuniti samo jedno polje (Find). Ako želimo da ga i zamenimo nekim drugim sadržajem biće prikazano još jedno polje (Replace). Ispod se nalazi jedan ili dva para dugmića respektivno, čija je funkcija pronalaženje sledeće ćelije koja zadovoljava zadati uslov (Find Next), pronalaženje svih takvih ćelija (Find All), zamena vrednosti sledeće ćelije koja zadovoljava zadati uslov (Replace) ili zamena svih ćelija koja zadovoljavaju zadati uslov (Replace All). Klikom na dugme Close zatvaramo dijalog prozor i odustajemo od izabrane akcije, a klikom na Options prikazaće se napredne opcije pretraživanja i zamene sadržaja ćelija.

00002-2Među naprednim opcijama najpre su tu one za podešavanje formata, koji može biti kriterijum pretrage ili kriterijum zamene sadržaja ćelije. Zatim, pri dnu prozora možemo da pronađemo još tri kombo liste u kojima biramo da li pretragu vršimo samo na nivou aktivnog radnog lista ili cele radne sveske, da li pretražujemo po redovima ili kolonama, kao i da li pretražujemo vrednosti, formule ili komentare. Zanimljivo je znati da opcije za pretraživanje i zamenu rade u kombinaciji sa selekcijom. Tako, na primer, ako odaberemo grupu ćelija, red ili kolonu pretraživanje i zamena sadržaja odnosiće se samo na zadati izbor. U dijalog prozoru se nalaze još dva dodatna izborna polja, čijim označavanjem biramo da li želimo da nakon pokretanja odgovarajuće akcije Excel uvaži razliku između velikih i malih slova, odnosno da li da pretražuje celokupan sadržaj ćelije, jer kriterijum pretrage može da se ponovi i više puta unutar jedne ćelije.

Brzo pozicioniranje na neku ćeliju ili selektovanje grupe ćelija vrši se uz pomoć CTRL+G ili tastera F5 (Go To). Ovo je često nepravedno zapostavljena opcija koja, kada se na nju naviknete, značajno doprinosi produktivnosti u radu. Izborom iz Home trake alata ili navedene prečice otvara se Go To dijalog prozor.

00002-3Ovaj dijalog prozor je prilično jednostavan. Sastoji se od tekstualnog polja pri dnu prozora, gde upisujemo adresu ćelije, opseg grupe ćelija ili ime ćelije/grupe koje želimo da selektujemo. Potvrđivanjem izbora Excel će nas pozicionirati-selektovati ćeliju ili grupu ćelija na osnovu zadatog kriterijuma. Iznad navedenog tekstualnog polja pamte se prethodni izbori, pa klikom na neki od njih možemo da ponovimo prethodnu seleciju. Klikom na dugme Special aktiviramo dodatnu akciju Go To Special. Ona će nam ponuditi mnoštvo opcija za napredno pozicioniranje na ćeliju ili grupu ćelija u zavisnosti od zadatih kriterijuma.