Prevođenje

Iako nije inicijalno pravljen kao alat za prevođenje (da se ne lažemo, većina nas koristi Google Translate) Excel poseduje nekoliko funkcionalnosti koje omogućavaju da nazive u tabelama prevedete sa jednog jezika na drugi, proverite pravopis i gramatiku, kao i da eventualno neki od naziva zamenite njegovim sinonimom. Retko ko zna da ove opcije postoje, ili ih bar nikada nije koristio, pa nije loše da ih spomenemo.

Navedene opcije nalaze se u Review traci alata i koriste se na veoma jednostavan način. Najpre, hajde da vidimo kako se vrši prevođenje. Dodali smo jednu jednostavnu tabelu sa pregledom prodaje pa ćemo u nastavku da prevedemo naslov i pojedine njene stavke.

Najpre, kliknimo na naslov „Analiza prodaje“. Zatim u Review traci alata treba da izaberemo opciju Translate. Sa desne strane prozora pojaviće se meni za prevođenje. U meniju najpre vidimo reč koju smo izabrali, a ispod nje se nalazi combo u kome je podrazumevana vrednost Translation. Promenom ovog izbornog polja mogli bi smo da odaberemo neki drugi servis ili da tražimo zadati termin na Bing pretraživaču. Zatim u izbornom polju From biramo jezik sa koga prevodimo (SRPSKI), a u polju To jezik na koji prevodimo (ENGLESKI). Klikom na dugme Insert zamenićemo izabrani pojam njegovim prevodom. Ovaj postupak ponavljamo dok ne prevedemo sve željene pojmove.

Ako izaberemo neku reč, npr. „Analysis“ pa kliknemo na dugme Thesaurus, Excel će nam ponuditi više sinonima pomoću kojih možemo da zamenimo izabranu reč. Klikom na dugme Spelling vrši se provera pravopisa i gramatike. Još jedanput, spomenuću i opciju Smart Lookup. Ukoliko izaberete neki pojam, pa kliknete na ovo dugme, otvoriće se panel sa desne strane u kome se nalaze pretrage ovog pojma na Internetu. Excel vam predlaže povezane linkove, pa klikom na neki od njih možete da dobijete ideju kako da dopunite dokument.