Trigonometrijske funkcije

Ako ste neko ko voli matematiku biće vam korisno da znate da Excel poseduje i mnoštvo trigonometrijskih funkcija, a njih možemo da iskoristimo kad god je potrebno da iscrtamo sinusoide. U pitanju su funkcije SIN (sinus), COS (kosinus), TAN (tangens), COT (kotangens), a postoje i mnoge druge. Ukoliko ste radoznali možete lako da ih pronađete u biblioteci Excel funkcija. Kako iscrtati sinusoide?

Ovo će biti prikazano na primeru funkcija za izračunavanje sinusa i kosinusa.  Napravićemo tabelu sa nekoliko kolona, a prva od njih sadrži vrednosti stepeni. One polaze od nule, a zatim u svakom sledećem redu uvećavamo ih za po 5 stepeni, sve dok ne dođemo do broja 360. Trigonometrijske funkcije imaju samo jedan argument, a to je vrednost stepeni u radijanima. Za izračunavanje radijana postoji posebna funkcija, a njena sintaksa je:

RADIANS (<vrednost>)

U ćeliju B2 potrebno je upisati formulu:

=RADIANS(A2)

Umesto funkcije RADIANS mogli smo i vrednost kolone da pomnožimo sa PI()/180, dobili bi smo isti rezultat. Trigonometrijske funkcije za izračunavanje sinusa i kosinusa imaju sintakse:

SIN (<vrednost>)

COS (<vrednost>)

Pa ćemo u ćelije B3 i B4 uneti formule:

=SIN(B2)

=COS(B2)

Dalje, potrebno je iskopirati formule u preostale ćelije u tabeli.

Zatim je potrebno da izaberemo prvu, treću i četvrtu kolonu. Potrebno je otići na Insert traku alata, a zatim izabrati Scatter grafikon i njegovu varijantu Scatter with smooth lines koja vrši aproksimaciju tačaka grafikona i iscrtava oble linije. U nekoliko koraka dobili smo grafikon koji prikazuje vrednost sinusa i kosinusa za zadate vrednosti. Sada je još potrebno podesiti da x osa ide od 0 do 360 stepeni, urediti legendu, primeniti neki od stilova i dobićete željeni grafikon.