Uslovno formatiranje grafikona

Uslovno formatiranje nije nova funkcionalnost, ali do sada su Power BI korisnici mogli da je upotrebe isključivo u izveštajima koji sadrže neku vrstu tabela. Novost koju je donela unapređena verzioja iz novebra 2018. je to što je ukinuto polje Saturation, a umesto njega je dodata opcija za uslovno formatiranje. Hajde da vidimo šta sve ona donosi!

Kreirajmo jednostavan grafikon u kojoj su svi podaci u seriji prikazani jednom bojom, npr. Column. Ako odemo u meni za formatiranje visual-a, a zatim na Data Colors pa kliknemo na Advanced Controls otvoriće se dijalog prozor za uslovno formatiranje.

U prozoru je potrebno podesiti način formatiranja, a zatim zadati vrednosti i funkciju agregacije na osnovu kojih se formatiraju najniže i najviše vrednosti u grafikonu. Označavanjem opcije Diverging moguće je dodati i „srednju tačku“ tako da imamo postepen prelaz od najnižim ka najvišim vrednostima. Nakon što unesemo podešavanja i potvrdimo izbor rezultat je uslovno formatiran grafikon.