Uslovno formatiranje oznaka

Oznake vrednosti (data labels) u grafikonima uvek su korisne jer nam implicitno prikazuju vrednost serije, bez potrebe da gledamo na osu. Međutim, u tradicionalnim grafikonima, one su uvek formatirane na isti način; prikazane su fontom iste veličine i stila, iste boje… Power BI Desktop od skoro poseduje mogućnost uslovnog formatiranja ovih vrednosti, što izveštaje čini puno živopisnijim.

Izvršićemo uvoz dataset-a sa podacima o prodaji, a zatim kreirati jednostavan line chart visual. Na x osi su prikazani nazivi meseci, a na y osi vrednosti prodaje. Dodaćemo oznake vrednosti (data labels)…

Ako odete u Formatting meni, a zatim raširite sekciju Data Labels, videćete podmeni koji se zove Values. Iz menija Color možemo na lak način da izaberemo boju kojom će biti prikazane oznake vrednosti. Međutim, pošto želimo da uvedemo uslovno formatiranje, potrebno je kliknuti na dugme fx. Nakon ove akcije otvoriće se prozor za podešavanje opcija uslovnog formatiranja.

U okviru Format Style padajuće liste potrebno je izabrati Rules, a zatim i meru na osnovu koje se generišu vrednosti. U našem slučaju, to je SUM of KOL. Dalje ćemo postaviti pravila kao što je prikazano na slici.

Nakon što potvrdimo akciju na grafikonu će se pojaviti oznake vrednosti formatirane u skladu sa zadatim pravilima.