Velika i mala slova

Excel poseduje veliki broj funkcija za konverziju. U ovom tekstu će biti prikazane one koje se koriste za pretvaranje malih slova u velika, velikih u mala i za kapitalizaciju početnih slova svake reči u zadatoj ćeliji. Takođe, spomenućemo i dve funkcije koje se koriste za prečišćavanje teksta, bilo putem uklanjanja suvišnih razmaka ili znakova koji ne mogu da se štampaju, koji često postoje u starim aplikacijama i završe u tabeli prilikom preuzimanja podataka iz njih.

Prilikom pretvaranja velikih slova u mala koristi se neka od tri funkcije:

UPPER (<tekst>)

LOWER (<tekst>)

PROPER (<tekst>)

Funkcija UPPER pretvara tekst u velika slova, funkcija LOWER u mala slova, a funkcija PROPER pretvara početna slova u rečima u velika, a sva ostala u mala, kao kada pišemo npr. nečije ime i prezime.

Tekst ponekad između reči sadrži više od jednog razmaka. Za uklanjanje viška razmaka iz teksta koristi se funkcija:

TRIM (<tekst>)

Takođe, ako se vrši uvoz teksta iz nekog eksternog izvora (npr. aplikacije razvijane na nekoj starijoj platformi) dešava se da uvezemo znakove koji ne mogu da budu prikazani ili odštampani. Da bi smo uklonili ove znakove, koristimo funkciju:

CLEAN (<tekst>)

00063-1