3D modeli i ikone

Excel 2019 dolazi sa dva nova tipa grafičkih objekata, to su 3D modeli i ikone. 3D modeli su vektorski modeli objekata koje možemo da dodajemo sa lokacije na disku ili Interneta, a služe da bolje ilustruju podatke koji se nalaze u tabeli. Na primer, ako ona sadrži radni nalog 3D model može da bude nacrt proizvoda koji pravimo. Ikone su 2D grafički objekti (SVG) koje možemo da iskoristimo na sličan način.

Ako želimo da dodamo 3D model to ćemo učiniti otvaranjem odgovarajućeg menija koji se nalazi u Insert traci alata. U njemu je potrebno izabrati da li dodajemo model sa lokacije na računaru ili sa Interneta. U slučaju da izaberemo ovu drugu opciju otvoriće se prozor u kome biramo koje modele želimo da dodajemo u dokument. U startu će biti ponuđen veliki broj pripremljenih modela, u ovom primeru izabraćemo model astronauta.

Nakon što smo dodali model u radni list pojaviće se kontekstni Format ribon. On sadrži brojne opcije pomoću kojih možemo da promenimo veličinu objekta, rotiramo ili modifikujemo model koji smo dodali.

Ikone dodajemo klikom na dugme Icons u Insert traci alata. Izborom ove opcije otvara se prozor u kome je potrebno izabrati ikonu. Ponovo, ponuđen je veliki broj ikona raspoređenih prema kategorijama.

Kada smo dodali ikonu takođe će se pojaviti Format traka alata koja sadrži opcije za modifikaciju ovog grafičkog objekta.