Analiza uspešnosti studenata

Ako izuzmemo funkciju IF Excel poseduje još puno logičkih funkcija koje su često nepravedno zapostavljene. Funkcije AND, OR i XOR se takođe koriste za ispitivanje tačnosti jednog ili više uslova. Prva vraća vrednost TRUE ako su svi uslovi zadovoljeni, druga ako je zadovoljen bar jedan od uslova, a treća se koristi za ispitivanje slučajeva kada je zadovoljen bar jedan ali ne i svi uslovi. Ovo može da se iskoristi za analizu uspešnosti studenata na ispitima.

Pošto planiram da se uskoro oprobam u držanju online kurseva izabrao sam prigodnu temu: u tabeli je prikazan broj bodova koje je 5 studenata osvojilo na 3 ispita. Ispiti se naravno odnose na MasterClass kurseve koje nameravam da predajem (mada, u stvarnosti, učesnici kurseva rešavaju vežbe i rade domaće zadatke; formalno, nema finalnog ispita). Da bi student položio ispit treba da ima više od 65 osvojenih bodova.

Ako želimo da saznamo koliko je studenata položilo prva dva ispita napisaćemo formulu:

=AND(($B3>65);($C3>65))

Samo ukoliko su oba uslova tačna (student je položio oba ispita) Excel vraća vrednost TRUE. U suprotnom vraća FALSE (TRUE=tačno, FALSE=netačno). Ako bismo želeli da saznamo da li je položio bar jedan od prva dva ispita formula bi bila:

=OR(($B3>65);($C3>65))

A ako želimo da saznamo da li je položio bar jedan od prva dva ispita, ali ne i oba, formula glasi:

=XOR(($B3>65);($C3>65))

U formulama smo mogli da zadamo i više od dva uslova. Kod funkcija AND i OR ništa se ne menja dok funkcija XOR vraća TRUE isključivo za nepran broj tačnih iskaza.

Kako da umesto TRUE i FALSE dobijemo brojeve? Veoma jednostavno, ispred vrednosti treba upotrebiti „dvostuku negaciju“, npr:

=–AND(($B3>65);($C3>65))

Kao rezultat u ćeliji će se pojaviti 0 tamo gde je bila vrednost FALSE, a 1 tamo gde je bila vrednost TRUE. Ovako iskazane vrednosti je lakše sabirati ili prebrajati, što može da bude od koristi za dodatne analize.