Artikli sa najvećim zalihama

Poslovanje većine preduzeća je nemoguće bez čuvanja određenog nivoa zaliha. Višak artikala na zalihama, ako za to ne postoji ekonomsko opravdanje, predstavlja gubitak koji se ogleda, kako kroz troškove skladištenja, tako i kroz visinu zarobljenog obrtnog kapitala. Excel ima jako jednostavan način za utvrđivanje količine artikala kojih je najviše na zalihama, kao i svih dodatnih informacija u vezi tih artikala.

Podaci o zalihama se čuvaju u lager listi, što je tabela u kojoj se nalaze svi neophodni podaci o artiklima kao i količine na zalihama. Da bismo utvrdili 5 artikala sa najvišim nivoom zaliha napravićemo dodatnu tabelu u kojoj najpre navodimo kolonu RANG, sa vrednostima od 1 do 5. Zatim dodajemo kolonu KOL u kojoj ćemo izračunati najviši nivo zaliha, što činimo pomoću formule:

=LARGE($E$3:$E$177;G3)

Prvi argument je kolona sa količinama, a drugi je parametar iz kolone RANG. Ako prekopiramo formulu u preostale ćelije dobijamo količine 5 artikala kojih najviše ima na zalihama. Na sličan način mogli smo da izračunamo i najniže zalihe; samo bismo umesto LARGE upotrebili funkciju SMALL, ali to nije predmet ovog teksta pa da ne ulazimo u dodatne detalje.

Kako utvrditi koji su to artikli? Za ovo ćemo iskoristiti funkciju LOOKUP gde, na osnovu zadatog nivoa zaliha, pretražujemo odgovarajuće kolone. Za pronalaženje naziva artikla napisaćemo formulu:

=LOOKUP(I3;$E$3:$E$177;$B$3:$B$177)

A pridružene cene pronalazimo pomoću formule:

=LOOKUP(I3;$E$3:$E$177;$D$3:$D$177)‚

Dalje, moguće je izračunati iznose, ukupan iznos, kao i napraviti jednostavan grafikon koji prikazuje artikle sa najvećim zalihama.