Ažurni slajseri

Pivot tabele često čuvaju podatke u kešu, a neki od tih podataka su i oni o elementima slajsera. Slajseri vrednosti preuzimaju iz izvorne tabele. Ako se desi da neke od njih dodamo pa obrišemo može da se dogodi da slajseri prikazuju fantomske vrednosti. One su prikazane bledom bojom, kao da ne postoje podaci. I zaista, ako izaberemo neku takvu vrednost dobićemo praznu tabelu. Kako da elementi slajsera budu uvek ažurni?

Za demonstraciju iskoristićemo jednu strukturiranu tabelu u kojoj se nalaze podaci o platama radnika za period od 6 meseci. Na osnovu nje kreiramo pivot tabelu i dodajemo slajser koji označava mesec.

Dodajmo još jedan red, za datum 1.9.2020, radnika koji se zove „Nikola Tesla“ i platu od 120.000 RSD. Ako odemo u Analyze/Refresh promeniće se pivot tabela i slajser. U slajseru će se pojaviti deveti mesec, a u pivot tabeli novi radnik.

Ako nakon ove operacije obrišemo poslednji red izvorne tabele i ponovo osvežimo izveštaj „Nikole Tesle“ više nema, ali ostao je fantomski deveti mesec u slajseru.

Kako rešiti ovaj problem? Otiđite u ribon Analyze pa otvorite prozor Pivot Table Options. Ako izaberete Data karticu pronaći ćete grupu opcija označenu kao Retain items deleted form the data source. Padajuća lista Number of items to retain per field ima vrednost Automatic. Promenite je u None, a zatim ponovo osvežite pivot tabelu. Fantomski deveti mesec je nestao!