Dodatne Teams aplikacije

Microsoft Teams omogućava vam da iz glavnog menija lako pristupite dodatnim aplikacijama- cloud servisima i konektorima koje ćete koristiti u svakodnevnom radu. Na raspolaganju je pregršt korisnih aplikacija, organizovanih prema kategorijama, koje unapređuju funkcionalnosti Teams-a kao što su: Forms, Shifts, Approvals, Stream, Power BI, One Note i mnoge druge.

Klikom na ikonicu „…“ u glavnom Teams meniju otvoriće se prozor koji prikazuje najčešće korišćene aplikacije.

Klikom na More Apps biće prikazana puna paleta aplikacija- servisa sa kojima se Microsoft Teams može povezati. Oni su organizovani prema kategorijama, a unosom pojma u Search polju moguće je lakše pronaći željenu aplikaciju-servis sa kojima želite da se povežete.

Jedna od aplikacija koja može da vam bude od koristi je Forms. U pitanju je cloud servis koji služi za kreiranje anketa i analizu rezultata. Ukoliko u Search polju unesemo pojam „Forms“ sistem će pronaći ovu aplikaciju. Klikom na ikonicu otvoriće se prozor sa kratkim opisom funkcionalnosti. Izborom opcije Open pristupićete ovoj aplikaciji direktno iz Microsoft Teams-a. A pošto je ovo ustvari meni, on sadrži još dve dodatne opcije koje omogućavaju da pridružite servis timu ili chat-u.