Funkcija FREQUENCY

Funkcija FREQUENCY se koristi za izračunavanje koliko često se ponavljaju određene vrednosti u zadatom opsegu. Ovo je funkcija nizova, a možemo da je iskoristimo kako bismo izračunali raspodelu pomoću koje možemo da vidimo koliko bodova su ostvarili studenti na testu i za slične druge statističke analize. Kako biste bolje shvatili kako funkcija radi ovo ćemo u primeru ilustrovati i jednostavnim grafikonom…

Za početak potrebna je tabela sa nekoliko kolona. Prva kolona (REZULTATI) sadrži rezultate svih testova, odnosno broj bodova koji je osvojio svaki od studenata. U drugoj koloni (ŠIRINA) navodimo širinu opsega. Broj koji se nalazi u njoj je maksimalna vrednost opsega. Nju ćemo da iskoristimo i za formiranje treće kolone (GRUPA) gde unosimo vrednosti koje ćemo kasnije da unesemo kao natpise u grafikonu. U poslednjoj koloni računamo frekvenciju.

Potrebno je selektovati sve ćelije u kojima želimo da izračunamo frekvenciju, a ako imamo vrednosti koje izlaze iz opsega možemo da selektujemo i jednu ćeliju više. Zatim unosimo formulu:

=FREQUENCY(A2:A30;B2:B11)

Prvi argument ove funkcije je kolona u kojoj se nalaze rezultati, a drugi je ona gde se nalaze širine opsega. Pošto je ovo funkcija nizova, nakon što unesemo formulu potrebno je pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+ENTER radi završetka unosa. Ako se sve uradili kako treba u koloni će biti prikazane frekvencije.

Zatim, kreiraćemo jednostavan grafikon. Selektujte podatke u koloni FREKVENCIJA pa kreirajte Column Chart. Formatirajte ga po želji, a za natpise na x osi izaberite podatke iz kolone GRUPA. Rezultat je grafikon raspodele frekvencija.