Funkcija XLOOKUP

Svaki iole iskusniji korisnik često upotrebljava funkciju VLOOKUP i svestan je njenih mogućnosti, ali i nedostataka. Zbog toga je nastala funkcija XLOOKUP koja može da zameni funkcije VLOOKUP, HLOOKUP i LOOKUP. Takođe ona podržava i džoker znakove koji se koriste za zamenu više (*) ili jednog karaktera (?) što je čini veoma fleksibilnom i verovatno vašim izborom za neke buduće tabelarne proračune.

Sintaksa ove funkcije je:

XLOOKUP (<vrednost>,<niz>,<povratni niz>, [<nije nađeno>], [<mod upoređivanja>],
[<mod pretrage>])

a njeni argumenti su:

  • vrednost – vrednost koja se traži
  • niz – niz u kome se pretražuje zadata vrednost
  • povratni niz – niz sa vrednostima koje se vraćaju ukoliko je uspela pretraga
  • nije nađeno– opciono, vrednost koja se prikazuje ako nema pronađenih rezultata
  • mod upoređivanja – opciono, 0 za tačno poklapanje (podrazumevana vrednost), -1 za tačno poklapanje ili nižu vrednost, +1 za tačno poklapanje ili višu vrednost, 2 za korišćenje džoker znakova u pretrazi
  • mod pretrage – opciono, +1 za pretragu od početka (podrazumevana vrednost), -1 za pretragu od kraja, 2 za binarnu pretragu (rastući redosled) i -2 za binarnu pretragu (opadajući redosled).

Najjednostavniji način da iskoristimo ovu funkciju bio bi da napišemo formulu:

=XLOOKUP(G1,B2:B21,D2:D21)

Ovo znači da tražimo vrednost ćelije G1 („PLAVA“) u koloni sa bojama, a kao rezultat se vraća prva pronađena količina. Formulu možemo da modifikujemo dodavanjem teksta koji će se pojaviti u ćeliji ukoliko nema pronađenih rezultata:

=XLOOKUP(G4,B2:B21,D2:D21,”NEMA”)

Mogli smo i da tražimo boje čiji naziv počinje slovima „PLA“. U tom slučaju je potrebno napisati formulu:

=XLOOKUP(G7,B2:B21,D2:D21,,2)

Da smo želeli da Excel vrši pretragu od poslednjeg elementa u nizu napisali bismo formulu:

=XLOOKUP(G10,B2:B21,D2:D21,,,-1)

Kao što vidite, mogućnosti ove funkcije su mnogobrojne. U nekom od narednih „recepata“ moći ćete da vidite kako ona još može da se koristi.