Ideas

Power BI već neko vreme poseduje funkcionalnost koja mu omogućava da analizira podatke, a potom da na osnovu njih predloži kreiranje odgovarajućih izveštaja. Od skoro ova opcija postoji i u Excel-u, a za sada mogu da je koriste samo Office 365 pretplatnici. Radi se o opciji Ideas. Hajde da pogledamo kako to Excel može da vam predloži ideje na osnovu kojih možete najbolje da iskoristite svoje podatke!

Opcija Ideas se nalazi u Home traci alata. Da biste mogli da je iskoristite potrebno je najpre da kreirate tabelu sa podacima. U ovom primeru izabrali smo jednostavnu tabelu sa nazivima zemalja u regionu i pripadajućim prometom. Ako selektujemo podatke, a potom kliknemo na Ideas, sa desne strane ekrana otvoriće se meni u kome Excel predlaže šta sve možete da uradite sa njima. To može da bude predlog da kreirate grafikon, Pivot grafikon i sl. Izborom odgovarajuće opcije u radni list dodajete grafičku interpretaciju na osnovu selektovanih podataka.