INTERCEPT

Za zadatu seriju možemo da dodamo liniju trenda koja, primenom izabrane matematičke funkcije, vrši aproksimaciju i prikazuje trend kretanja podataka, o čemu je bilo reč u jednom od ranijih tekstova. Prikazom vrednosti R2 možemo da uočimo koliko je dobro izabrana funkcija koja vrši aproksimaciju podataka. Na koji još način je moguće poboljšati prikaz linije trenda?

Čak i da smo izabrali dobru funkciju, a R2 ima vrednost koja je veoma blizu broju 1, u pojedinim slučajevima linija trenda izgledaće nelogično. To je posebno izraženo ako smo kreirali Scatter grafikon, a znamo da za događaje X i Y linija trenda mora prolaziti kroz koordinatni početak. Tada je potrebno korigovati liniju trenda, a to vršimo tako što najpre pokrenemo opciju Format Trendline, a zatim u meniju sa desne strane označimo Set Intercept i zadamo brojnu vrednost. Ovo je vrednost na Y osi kroz koju bi trebalo da prolazi linija trenda. Ako stavimo vrednost 0, to znači da ona prolazi kroz koordinatni početak. Izborom ove opcije u većini slučajeva vrednost R2 će se smanjiti, ali izgled linije trenda više će odgovarati stvarnom stanju.

Excel poseduje i funkciju INTERCEPT koja, za zadate nizove podataka, izračunava vrednost na Y osi gde bi trebalo da prolazi linija trenda. Njena sintaksa je:

INTERCEPT (<opseg X vrednosti>;<opseg Y vrednosti>)

Odnosno, za zadate podatke u primeru treba napisati formulu:

=INTERCEPT(A2:A6;B2:B6)

Rezultat je vrednost koju bi trebalo upisati kao Set Intercept vrednost u Format Trendline meniju kako bismo dobili pravilan izgled linije trenda.