Kreiranje izveštajnih dimenzija

Izveštajne dimenzije su sva ona polja koja možete da vidite u Fields meniju, a koja se koriste za popunjavanje izveštaja. U osnovi, to su kolone tabela u Modelu. Takođe, to mogu da budu i izračunate kolone ili mere. U nekim ranijim „receptima“ govorio sam o tome kako se kreiraju u PowerPivot Modelu, a sada ću pokazati kako da to uradite uz pomoć PowerBI Desktop rešenja. Takođe, pomenuću još jedan zanimljiv novitet: izračunate tabele!

Najpre, reč-dve o terminologiji. Ne zamerite mi, sva ona polja koja mogu da se prevuku u PowerPivot tabele ili PowerBI izveštaje radi prikaza ja nazivam izveštajnim dimenzijama. Pravila nalažu da se dimenzije koje sadrže numeričke vrednosti (sume, proseci, brojevi itd.) nazivaju merama (Measures), a ona koja sadrže poslovne entitete (Naziv artikla, Naziv partnera, Klasifikacija, Robna grupa, Prodajna grupa itd.) se nazivaju izveštajnim dimenzijama. Meni je ovako lakše, a važno je da se razumemo!

Kada ste preuzeli tabele u Model i povezali ih možete da kreirate izračunate kolone i mere. Da bi ste ovo postigli treba da odete na Data View. Mere ili izračunate kolone kreiramo tako što izaberemo odgovarajuću opciju iz New Measure menija u Home ribonu ili izborom odgovarajuće opcije u Modeling ribonu.00190-1

Hajde da kreiramo izračunatu kolonu! Otiđite na Home ribon, otvorite meni New Measure, pa izaberite opciju Column. U polje za unos formula unesite odgovarajuću DAX formulu i kada je snimite, klikom na ENTER, pojaviće se nova kolona sa izračunatim vrednostima.00190-2

Na sličan način se kreiraju i mere. Ako otvorite meni New Measure i izaberete istoimenu opciju, unećete u polje za unos odgovarajuću DAX formulu i snimiti je na isti način kao malopre.00190-3

Kada kreirate mere i izračunate kolone bilo bi dobro da ih odmah formatirate kako bi prilikom njihove upotrebe u izveštajima bile prikazane na odgovarajući način. Podrazumevani format je General, a za većinu mera želećete da podesite Decimal ili Whole Number. Takođe, na raspolaganju su vam i formati Currency, Percent itd. Formatiranje se vrši izborom neke od opcija u Modeling ribonu.00190-4

Izračunata tabela (Calculated Table) je novina koju donosi PowerBI. Radi se o tome da možete da, uz pomoć DAX formule, kreirate filter i da rezultat vratite u novu tabelu koja se kasnije može koristiti u izveštavanju. Ovo radimo tako što najpre odemo na Modeling ribon i izaberemo opciju New Table, a zatim unesemo formulu kao kada kreiramo izračunate kolone ili mere. Na primer, ako želimo da filtriramo tabelu Artikala tako da nam pokazuje samo piva unećemo formulu:

Piva = FILTER(Artikli,Artikli[KLASIFIKACIJA]=“PIVA“)

U Modelu će se pojaviti nova tabela koja se zove Piva, a koja sadrži podatke o filtriranim artiklima.00190-5