LOOKUPVALUE

Ako ste pomislili da ćete se, kada počnete da koristite PowerPivot, osloboditi funkcija za pretraživanje nizova bili ste u zabludi! Iako koncept modela podataka ne ide „ruku pod ruku“ sa potrebom da se koriste ovakve funkcije ponekad je ipak potrebno pretraživati nizove. U ovu namenu upotrebićete funkciju LOOKUPVALUE, a kako se ona koristi, u kombinaciji sa funkcijom WEEKDAY, saznaćete u tekstu koji sledi.

U model podataka dodali smo i u njemu povezali nekoliko tabela: Artikli, Partneri, Transakcije. Tabela transakcija sadrži kolonu sa datumom kada su se one odigrale. Ako bi smo želeli da izdvojimo dan u nedelji za zadati datum potrebno je da napravimo izračunatu kolonu:

=WEEKDAY([DATUM];2)

Funkcija WEEKDAY vraća broj za zadati datum. Njen drugi parametar služi da naglasimo kojim danom počinje nedelja. Ako počinje ponedeljkom njegova vrednost treba da bude 2.

Da bi smo dobili nazive dana potrebno je da ih na neki način povežemo sa brojevima koje je vratila funkcija WEEKDAY. Kreiraćemo u Excel-u još jednu tabelu sa dve kolone i nazvaćemo je Dani. Prva kolona predstavlja redne brojeve, a druga nazive dana. Dodaćemo je u model podataka, ali je nećemo povezivati sa drugim tabelama.

Da bi smo dobili naziv dana potrebno je da napišemo formulu uz pomoć funkcije LOOKUPVALUE. Ona se koristi slično kao VLOOKUP, s tim što ima obrnutu sintaksu. Najpre je potrebno navesti kolonu sa vrednostima, pa kolonu koja se pretražuje i na kraju parametar na osnovu koga vršimo pretraživanje:

=LOOKUPVALUE(Dani[DAN];Dani[RBR];[DAN_U_NEDELJI])

Ako ste sve uradili kako treba dobićete kolonu sa vrednostima naziva dana u nedelji koje kasnije možete da iskoristite za pravljenje izveštaja.