Merenje uticaja

Key Influencers je visual koji je na raspolaganju Power BI Desktop korisnicima od jula 2019. godine, a omogućava merenje uticaja zadate komponente (dimenzije) na izveštajnu metriku. On može da bude od koristi kako bi nam ukazao na dimenzije koje se razlikuju od proseka, kao i na segmente koji na to utiču i zahtevaju dodatnu pažnju. Informacije koje, na ovaj način, dobijamo mogu da nam pomognu da preispitamo prodajnu strategiju.

Key Influencers visual je još uvek u probnoj fazi, a da biste ga koristili potrebno je podesiti opcije Power BI Desktop aplikacije. Za to je potrebno da pokrenete File/Options&Settings/Options, a zatim da u prozoru selektujete opciju za prikaz ovog visual-a. Nakon što ponovo pokrenete aplikaciju on će se pojaviti u listi.

U primeru koji koristimo za demostraciju pratimo prodajne transakcije u kojima je evidentirana isporuka alkoholnih i bezalkoholnih pića prema maloprodajnim objektima. Svi podaci u primeru su izmišljeni! Zanima nas prodaja u odnosu na proizvođača robe! Klikom na odgovarajuću ikonicu u Visuals meniju dodajemo Key Influencers visual, a zatim ćemo u polje Analyze prevući dimenziju PROIZVOĐAČ, a  u polje Explain By meru IZN-RUC, što predstavlja razliku u ceni. Nakon nekoliko trenutaka aplikacija će izvršiti proračun.

Visual poseduje dve kartice: Key Influencers i Top Segments. U gornjem delu visual-a nalazi se padajuća lista u kojoj možemo da promenimo proizvođača kako bismo videli njegov utical. Ako smo na kartici Top Segments, pa izaberemo npr. kompaniju CARLSBERG SRBIJA videćemo koja je verovatnoća da će se povećati razlika u ceni, a samim tim i naša zarada. Klikom na Top Segments videćemo da li postoje neki izdvojeni segmenti, grupe prodajnih transakcija, koje utiču na prodaju a samim tim i na zaradu preduzeća. Da li vidite mogućnosti?