Navigacija pomoću slajsera

Power BI Desktop već neko vreme podržava dugmad koja olakšavaju navigaciju između više stranica u okviru jednog izveštaja. Do sada je dugme moglo da vodi samo na jednu zadatu destinaciju a sada je, kombinovanjem dugmeta i slajsera, moguće obezbediti izbor stranice sa izveštajem koji želite da vidite, a zatim i potvrdu, klikom na dugme. Slajseri, na ovaj način, postaju glavni za navigaciju.

Najpre, potrebno je da u postojeći Model podataka dodamo prostu tabelu koja će sadržati vrednosti potrebne za navigaciju. Izborom opcije Enter Data ručno unosimo tabelu. Dodaćemo samo jednu kolonu i nazvati je „Page“, a u nju ćemo da upišemo vrednosti- nazive stranica: KLASIFIKACIJA i PROIZVOĐAČ. Mogli smo da dodamo još jednu kolonu sa rednim brojevima koje bi kasnije sortirali, a oni bi uticali na redosled prikaza u listi ali pošto imamo samo dve vrednosti to možemo i da preskočimo. Klikom na Load sačuvaćemo tabelu u modelu

Zatim dodajemo slajser i biramo da ga prikažemo kao padajuću listu. Povezujemo ga sa kolonom Page novokreirane tabele. Obavezno je potrebno podesiti da slajserom možemo da biramo samo jednu vrednost.

Dalje dodajemo dugme sa natpisom „GO!“. Izabraćemo da je tekst ispisan belom bojom, a da je pozadina plave boje. Dodaćemo senku, što je od skoro moguće kod svih Power BI visual-a. Na kartici za formatiranje dugmeta treba izabrati Action, a zatim Type:Page Navigation. Kod opcije Destination treba kliknuti na ikonicu sa desne strane kojom se otvara meni za uslovno formatiranje. Ovde biramo da se navigacija vrši na osnovu vrednosti slajsera koji smo prethodno dodali

Kada smo sve završili možemo u padajućoj listi da izaberemo vrednost, a zatim klikom na „GO!“ idemo na željenu stranicu izveštaja.

Ova funkcionalnost može imati više primena, a jedna od njih je i dubinsko pretraživanje- drillthrough. Mogli smo da kreiramo glavni dashboard, a zatim još nekoliko pomoćnih izveštaja, pa da izborom filtera i opcije iz padajuće liste izvršimo drillthrough na željeni izveštaj.