Opcije Pivot tabele

Iskusni korisnici jedva čekaju da vide gde se podešavaju opcije, kako bi mogli da izvrše podešavanja i prilagode softver svojim potrebama! Svaka Pivot tabela poseduje brojne opcije koje utiču na njen rad. Pomoću njih možemo da menjamo izgled i način prikaza vrednosti u Pivot tabeli, način računanja međusuma i primene filtera, osobine povezivanja sa eksternim izvorima (bazama) podataka, osobine u vezi štampe itd.

Opcijama za podešavanje Pivot tabele pristupamo pomoću menija Options koji se nalazi na Analyze traci alata. On se sastoji iz tri opcije: prva predstavlja opcije Pivot tabele, druga služi za generisanje radnih listova na osnovu filtera, a treća služi za automatsko generisanje funkcije GETPIVOTDATA. Generisanje radnih listova na osnovu filtera (Show Report Filter Pages) koristi se ukoliko imamo definisan filter (dimenziju izveštavanja prevučenu u polje Filters). Nakon pokretanja pravi se novi radni list za svaku pojedinačnu vrednost filtera. Generate GetPivotData je opcija koja može biti označena ili ne. U slučaju da je označena, možemo da je iskoristimo radi automatskog generisanja formule koja ukazuje na neku vrednost u Pivot tabeli. Dovoljno je da kliknemo na ćeliju gde želimo da se nađe formula, unesemo znak jednakosti (“=”) za početak formule i, kada kliknemo na poziciju u Pivot tabeli, automatski će se generisati funkcija GETPIVOTDATA pomoću koje preuzimamo rezultat iz Pivot tabele i upisujemo ga u ćeliju.

Pokretanjem opcija za podešavanje Pivot tabele, klikom na Options, otvara se dijalog prozor PivotTable Options koji se sastoji iz mnoštva opcija grupisanih u šest kartica. Sledi opis nekih, najčešće korišćenih, opcija…

00077-1

Kartica Layout&Format sadrži opcije koje se koriste za podešavanje radnog okruženja i prikaza ćelija. Ovde se često podešavaju izborna polja Autofit column widths on update i Preserve cell formatting on update. Ako je prva opcija označena, svaki put kada dodamo neku novu kolonu u tabelu izvršiće se automatsko podešavanje širina svih kolona. Ako želimo da širina kolona ostane nepromenjena ovu opciju treba odznačiti. Druga opcija koristi se da nakon svake promene ćelija zadrži postojeće formatiranje. Kartica Totals&Filters sadrži opcije za podešavanje suma i filtera. Pored uobičajenih, intuitivno jasnih, opcija ona sadrži i opciju Allow multiple filters per field. Ako označimo ovu opciju omogućićemo višestruko filtriranje tabele. Kartica Display sadrži opcije koje se odnose na prikaz podataka u Pivot tabeli. Kartica Printing sadrži opcije za štampanje Pivot tabele, a kartica Data sadrži opcije bitne za rad sa podacima. Ovde postoji jedna korisna opcija koja se zove Save source data with file. Ukoliko je ona označena, jednom preuzeti podaci u Pivot tabelu čuvaju se zajedno sa radnom sveskom. Ovo ume da bude korisno ako npr. kreiramo SQL upit na osnovu kog preuzmemo podatke iz poslovnog softvera preduzeća, pa želimo da ih sačuvamo kako bi smo mogli da ih analiziramo kod kuće ili sa drugog mesta gde nemamo aktivnu konekciju ka bazi podataka. Poslednja kartica Alt Text sadrži samo dve opcije, a njih možemo da iskoristimo kako bi smo opisali Pivot tabelu.

Grupa opcija Actions, na Analyze traci alata, sarži nekoliko dodatnih opcija za rad sa Pivot tabelom. Najpre, grupa opcija Clear može se iskoristiti za uklanjanje dimenzija iz Pivot tabele (Clear All) ili uklanjanje trenutno postavljenih filtera (Clear Filters). Grupa opcija Select koristi se za selektovanje pojedinih delova ili cele Pivot tabele. Selektovanje je neophodno da bi smo obrisali Pivot tabelu, ukoliko se za tim ukaže potreba. Opcija Move Pivot table može da se iskoristi za premeštanje Pivot tabele, na drugu poziciju u nekom radnom listu ili na novi radni list.