Paralelni periodi

Power Pivot dodatak omogućava da, pisanjem formula uz pomoć DAX-a, vršite različite proračune u zavisnosti od vremenskog perioda u kome se promet dogodio. Da bi koristili ove funkcionalnosti treba da imate neku od novijih verzija Office paketa koji nosi oznaku Pro Plus. Pošto mnogi nemaju ovu mogućnost ostaje samo da se snalaze uz pomoć tradicionalnih funkcija za pretraživanje nizova, o čijoj primeni će biti reč u „receptu“ koji sledi.

Pristup koji ću vam sada pokazati je teži u odnosu na primenu DAX funkcija ali vam omogućava da vršite izračunavanje prometa u paralelnim periodima primenom funkcija koje već dugo postoje u Excel-u, a danas ih poseduju i brojni njegovi klonovi. Znači, ako vas je rukovodstvo „zakinulo“ za „skuplju“ verziju Office paketa, a traži od vas složene izveštaje, evo ideje kako da odgovorite na izazov.

Kao primer koristimo tabelu koja u redovima sadrži promet po mesecima, a u kolonama promet po godinama za period od tri godine. Ukupan promet po godinama možemo da izračunamo sumiranjem odgovarajućih kolona, a možemo i da iskoristimo funkciju OFFSET gde kao argument zadajemo celu tabelu, a zatim navodimo koja kolona treba da se sumira. Ova funkcija je argument funkcije SUM, a formula za sumiranje po godinama je:

=SUM(OFFSET($B$2:$D$13;0;0;12;1))

U zavisnosti od godine promenili bi smo parametre koji ukazuju na to koja kolona se sabira. Funkcija OFFSET omogućava i sumiranje više kolona pa ako želimo da izračunamo promet za sve tri godine napisaćemo formulu:

=SUM(OFFSET($B$2:$D$13;0;0;12;3))

Često postoji potreba da izračunamo sumu poslovanja u prethodnoj godini u odnosu na zadati mesec, što se još ponekad naziva i „paralelni period“. Ovakav proračun je zbir poslovanja u prethodnoj godini, od zadatog meseca do kraja godine, kao i poslovanja u tekućoj godini, od početka do zadatog meseca. Kako se ovo računa?

Hajde da kreiramo formulu počevši od neke vrednosti u sredini godine, recimo za maj 2016. Da bi smo pronašli indeks reda u kome se nalazi vrednost za maj možemo da iskoristimo formulu:

MATCH(C6;$C$2:C$13;0)

Ona će da izračuna da je maj 5. element niza od 12 članova koji se nalaze u koloni C. Formula:

=SUM(OFFSET(C6;1;-1;12-MATCH(C6;$C$2:$C$13;0);1))

računa sumu poslovanja u prethodnoj godini, počevši od zadatog meseca. Na sličan način možemo da izračunamo i poslovanje u tekućoj godini, od početka do zadatog meseca. Zatim ćemo sabrati ova dva izraza:

=SUM(OFFSET(C6;1;-1;12-MATCH(C6;C$2:C$13;0);1))+SUM(OFFSET(C6;-MATCH(C6;C$2:C$13;0)+1;0;MATCH(C6;C$2:C$13;0);1))

Sada je samo još potrebno da u delovima iskaza gde se koristi MATCH funkcija uklonimo znak dolara ispred kolone C, gde se navodi kolona koja se pretražuje. Ovo je učinjeno da bi se formula automatski ažurirala prilikom kopiranja. Za kraj, iskopirajmo formulu u preostale ćelije osim u poslednja tri reda. Ovde trena iskopirati formule koje izračunavaju sumu za celu godinu. Ova formula radi i za prvu kolonu, pod pretpostavkom da nema prometa u prethodnim godinama.

Ako mislite da je ovo komplikovano potpuno ste u pravu! Sada vidite zašto je DAX doneo revolucionarna olakšanja prilikom pisanja formula za mere koje se koriste u poslovnom izveštavanju.