Power BI aplikacije

Power BI aplikacije predstavljaju kombinaciju skupova podataka, izveštaja i izveštajnih tabli koje želimo da objedinimo u celinu i na taj način ih delimo sa članovima tima ili drugim ljudima u organizaciji. Na primer, ako sektor prodaje primi novog zaposlenog da bi on imao pristup prodajnim izveštajima i izveštajnim tablama dovoljno je da instalira aplikaciju Prodaja. Administrator može čak i da podesi da se jedna ovakva aplikacija instalira automatski.

Power BI aplikacije se kreiraju na jako jednostavan način. Dovoljno je da odete u neki imenovani radni prostor različit od My Workspace, selektujete šta želite da dodate u aplikaciju pomeranjem slajdera sa desne strane, a zatim da kliknete na dugme Create app.

Nakon pokretanja ove akcije na ekranu će se pojaviti forma u kojoj dodajemo Naziv i kratak opis aplikacije, logo, adresu sajta za podršku kao i izbor informacija o autoru koje će biti javne. Klikom na Publish app objavićemo aplikaciju. Power BI će automatski generisati link ka njenoj stranici i ponudiće nam da ga podelimo sa drugim korisnicima.

Kako instaliramo gotovu aplikaciju? Potrebno je da kliknemo na dugme Get Data, a zatim da izaberemo My Organization/Get.

Zatim je potrebno da kliknemo na aplikaciju koju želimo da instaliramo. Pri dnu prozora postoji izborno polje Show endorsed apps only. Ako je ono izabrano u prozoru ćemo videti samo preporučene aplikacije.