Power Query parametri

Parametri su promenljive ili skupovi vrednosti koje imaju za cilj da utiču na izgled upita. U najvećoj meri se koriste za filtriranje, ali ako poznajete iskazni jezik „M“ možete da ih iskoristite i u druge svrhe. Pošto na ovom blogu (za sada) neću pisati o tome kako se kreiraju „M“ iskazi iskoristiću jednostavan primer u kome će biti kreiran jedan parametar i iskoristićemo ga za filtriranje upita.

Za početak, iskoristićemo tabelu u kojoj je evidentiran promet po gradovima. Ona se sastoji iz dve kolone: GRAD i PRODAJA. Uvući ćemo ovu tabelu u Power Query Editor i snimiti upit.

Dalje, potrebno je napraviti parametar koji će filtrirati ovu tabelu. U tu svrhu potrebno je na Home ribonu otvoriti meni Manage Parameters pa izabrati opciju New Parameter.

Otvoriće se prozor u kome definišemo osobine novog parametra. Najpre ćemo mu dati ime „F“. U polju Description možemo da dodamo kratak opis, a polje Required treba da bude obeleženo ako je on obavezan. U polju Type možemo da izaberemo tip podataka za zadati parametar a u polju Suggested Value biramo vrednost, listu ili upit. Ova dva podešavanja ćemo preskočiti, samo ćemo u polje Current Value uneti vrednost „Beograd“. To smo uradili jer nam je cilj da filtriramo upit tako da pokaže samo vrednosti prodaje u Beogradu.

Vratimo se na upit Promet. U View ribonu treba izabrati opciju Formula Bar, kako bismo videli formulu na osnovu koje je nastao upit. Zatim pokrećemo filter kolone GRAD u upitu Promet. Primenićemo tekst filter tako što ćemo da izaberemo vrednost F, nakon čega dobijamo praznu tabelu upita.

Izmenom upita u formula bar-u uklonićemo navodnike, kako bi Power Query znao da ne mislimo na vrednost F već na parametar koji se tako zove i nakon što potvrdimo izbor tabela će biti filtrirana tako što će se prikazati prodaja u Beogradu. Izmenom parametra mogli bismo da vidimo prodaju u nekom drugom gradu bez uticaja na sam upit.