Pravljenje ankete

Koliko često vršite ankete? Koliko vam vremena oduzima unos i obrada odgovora? Da li vam se čini da to možete da radite brže? Da li poželite da, prilikom anketiranja ispitanika, budete mobilni? Ako su vam ova pitanja privukla pažnju onda će vam sigurno biti zanimljiv tekst koji sledi. Excel je sjajan softver za kreiranje i obradu rezultata ankete. Budući da je, sa pojavom novih verzija, moguće čuvati ankete i „u oblaku“, postupak anketiranja nikada nije bio lakši…

Iako je januar, autor teksta počinje da mašta o letovanju, stoga ćemo napraviti primer kroz koji anketiramo ispitanike kuda bi voleli da idu na letovanje. Anketa će sadržati redni broj, ime i prezime anketirane osobe i dva pitanja:

  • Da li ove godine idete na letovanje?
  • Koja je vaša omiljena letnja destinacija?

Najpre, promenimo ime postojećeg radnog lista na „Anketa“. To radimo tako što kliknemo desnim tasterom miša iznad kartice koja ga označava, odaberemo opciju Rename, pa unesemo novo ime radnog lista. Zatim unesimo zaglavlje tabele u kojima će biti polja

  • RBR
  • IME I PREZIME
  • IDE NA LETOVANJE?
  • OMILJENA DESTINACIJA

Tokom anketiranja prva dva polja ćemo da unosimo ručno, a druga dva bi bilo dobro izabrati iz liste odgovora. Tim povodom, napravićemo još jedan radni list i promeniti mu ime u „Šifarnici“. U njemu ćemo da napravimo dve odvojene kolone. Prva će sadržati odgovore:“Da“ i „Ne“. Druga će sadržati spisak nekoliko atraktivnih letnjih destinacija (Grčka, Turska, Egipat, Španija itd.).

00086-1

Kliknite u ćeliju C2, ispod zaglavlja kolone „IDE NA LETOVANJE?“. Zatim otiđite na Data traku alata, pa tamo iz istoimenog menija odaberite opciju Data Validation. Pomoću ove opcije ćemo da ćeliji C2 dodelimo izbor između dva moguća odgovora („Da“ i „Ne“). Kada se otvori dijalog prozor, u kombo listi Allow izaberite vrednost List, a zatim u polju Source upišite opseg ćelija iz radnog lista „Šifarnici“ koji sadrži odgovore „Da“ i „Ne“. Opseg ćelija (u našem primeru, Šifarnici!$A$1:$A$2) treba da bude fiksiran, kako bi se vrednosti izbora stalno preuzimale iz označenog opsega. Nakon što potvrdite unos, u ćeliju C2 će biti moguće uneti samo jedan od dva ponuđena odgovora; odnosno, odgovor „Da“ ili „Ne“ biraće se iz liste. Kliknite na ćeliju D2, ispod zaglavlja kolone „OMILJENA DESTINACIJA“, pa ponovite postupak. Ovoga puta izbor treba da se vrši između vrednosti destinacija, navedenih u radnom listu „Šifarnici“ (u našem primeru to je opseg Šifarnici!$C$1:$C$7).

00086-2Zatim, radi lakšeg dodavanja i obrade odgovora, bilo bi dobro da se obična tabela pretvori u strukturiranu tabelu. Selektujte opseg ćelija A1:D2, pa klikom na kombinaciju tastera CTRL+T pokrenite proces kreiranja tabele. U dijalog prozoru Create Table ćete videti opseg ćelija, koji ste prethodno selektovali, a na osnovu kojih se pravi tabela (ako se ovde ne nalazi zadati opseg, promenite vrednost polja na A1:D2), a zatim označite izborno polje My table has headers, kako bi bilo kreirano zaglavlje. Nakon što potvrdite unos, biće kreirana strukturirana tabela. Ako ste sve uradili kako treba, pravila o unosu koja smo prethodno kreirali za ćelije C2 i D2 odnosiće se na polja u kolonama C i D za svaki novi zapis koji unesete. Dajte mašti na volju, unesite desetak javnih ličnosti i odučite u njihovo ime gde bi da idu na letovanje…

00086-3

00086-4Ovim smo završili posao oko unosa ankete. Sada bi bilo dobro da odaberemo zgodan način za prikaz njenih rezultata. U tu svrhu, na osnovu strukturirane tabele koju smo malopre kreirali, napravićemo Pivot tabelu, a zatim i Pivot grafikon. Kliknimo na tabelu, selektujmo je kombinacijom tastera CTRL+A, pa sa Insert trake alata odaberimo opciju Pivot Table. Polje Table/Range treba da sadrži ime tabele, a potrebno je odabrati i opciju New Worksheet, kako bi pivot tabela bila kreirana u novom radnom listu. Cilj nam je da napravimo grafikon koji će pokazati omiljene destinacije ispitanika koji idu na letovanje. Da bi smo ovo postigli u Rows sekciju Pivot tabele prevući ćemo dimenziju „Omiljena destinacija“. U Values ćemo da prevučemo polje „Rbr“ i promenićemo da se umesto sumiranja vrši prebrojavanje ovih polja (Count of RBR). U Filter ćemo da prevučemo dimenziju „Ide na letovanje“ i postavićemo filter na vrednost „Da“.

00086-5Nakon ovih nekoliko postupaka biće formirana Pivot tabela sa rezultatima koji su nam potrebni radi kreiranja grafikona. Dalje, treba kliknuti na Pivot tabelu. Zatim, iz trake alata Analyze treba odabrati opciju Pivot Chart. Kada se otvori dijalog prozor sa izborom tipa grafikona treba odabrati pitu (Pie). Nakon ovoga pojaviće se pivot grafikon na radnom listu. Selektujmo grafikon, pa na Design traci alata odaberimo opciju Move Chart radi premeštanja u novi radni list. Na kraju, ime grafikona treba promeniti u „Analiza“, a sakriti radne listove „Šifarnici“ i onaj u kome se nalazi Pivot tabela.

00086-6

Rezultat prethodnog rada je tabela „Anketa“ u koju redom unosimo rezultate. Kada poželimo da vidimo za koju opciju su se ispitanici koji idu na letovanje najčešće odlučivali, kliknućemo na radni list „Analiza“. Nakon što osvežimo podatke, klikom na opciju Refresh u Analyze traci alata, na grafikonu ćemo videti analizu shodno podacima iz tabele.

Ovako kreiranu anketu možemo da snimimo na lokalni disk, ali još bolje je da iskoristimo OneDrive. U pitanju je Microsoft servis za čuvanje podataka, a koji možemo da koristimo besplatno u nekomercijalne svrhe ili kao deo Office365 pretplate (OneDrive for Business). Ako ga prethodno niste dodali, klikom na File karticu, a zatim izborom gruope opcija Account naći ćete se u prozoru gde možete da ga dodate. A u nastavku samo treba, umesto da sačuvamo datoteku na disku, da je snimimo na OneDrive. Ovakvoj datoteci možemo pristupiti sa desktop ili laptop računara. Takođe, možemo joj pristupiti pomoću tableta, bilo pomoću Internet pretraživača ili instaliranjem Excel aplikacije za mobilne uređaje.