Spajanje upita

Power Query je veoma moćan Excel dodatak koji omogućava preuzimanje podataka sa različitih lokacija, njihovo uređivanje i pripremu za dalju obradu. Skupove podataka preuzimamo tako što kreiramo upite ka izvoru podataka, a rezultat svakog upita se čuva u posebnoj tabeli. Ponekad je potrebno spojiti rezultate dva upita. U tekstu koji sledi biće objašnjeno kako se ovo radi.

Operacije spajanja, dodavanja i povezivanja upita odvijaju se unutar Query Editor-a, o kome ste imali prilike da čitate u jednom od prethodnih „recepata“.

Postoji više razloga zašto bi smo spajali upite. Po mom mišljenju, jedan od najkorisnijih je onaj kada direktno pristupimo bazi podataka, uvezemo dve tabele, pa primenom tehnike INNER JOIN-a eliminišemo sve one redove gde ne postoji korelacija između dve uvezene tabele. Na primer, povežimo se sa bazom podataka koja sadrži dve tabele: Partners i Contacts. Uvezimo ove dve tabele uz pomoć dva različita upita. Ukrštanje podataka, odnosno izdvajanje svih onih partnera za koje postoje odgovarajući kontakti, vršimo izborom opcije Merge Queries iz istoimenog menija, koji se nalazi u Combine grupi u okviru Home trake alata. U ovom meniju postoji i opcija Merge Queries as New. Ove dve opcije se razlikuju po tome što prva rezultat vraća u trenutnom, a druga kreira novi upit.

Nakon pokretanja opcije Merge Queries as New otvoriće se prozor u kome je potrebno izabrati koje tabele (upite) spajamo i koja vrsta veze između njih postoji. Izaberimo tabele Partners i Contacts, a kao vrstu veze Inner Join. Zatim izaberimo ključ preko koje se veza ostvaruje koji, u ovom slučaju, u obe tabele, predstavlja kolona ID-P.

Nakon potvrde biće kreiran novi upit Merge1 koji sadrži rezultate prethodne operacije, odnosno spisak svih partnera sa pridruženim kontaktima. Kako bi smo mogli da vidimo kontakte potrebno je da raširimo upit, što činimo klikom na ikonicu desno od naziva zaglavlja Contacts, pa izborom opcije Expand.