Uređivanje filtera u pivot tabeli

U jednom od prethodnih tekstova bilo je uopšteno reč o opcijama pivot tabela, a u narednih nekoliko „recepata“ pozabavićemo se nekima od njih koje su važne i mogu da nam olakšaju svakodnevni rad. Filtriranje pivot tabele se postiže prevlačenjem izveštajnih dimenzija u polje Filters. Na koji način možemo da utičemo na broj i raspored filtera u pivot tabeli?

Opcije pivot tabele otvaramo klikom izborom istoimene funkcionalnosti koja se nalazi u Analyze ribonu, nakon čega će se otvoriti prozor sa mnoštvom opcija, grupisanih po karticama. Kartica Layout&Format sadrži one koje možemo da iskoristimo za uređivanje prikaza filtera u pivot tabeli. Padajuća lista Display fields in report filter area nudi nam dva izbora: Down, then over (prikaz filtera nadole, pa u narednoj koloni) i Over, Then Down (prikaz filtera nadesno, pa nadole). Report filter fields per column selektor omogućava da izaberemo koliko filtera može da se nalazi u redu ili koloni. Podrazumevana vrednost je 0, što znači da nema ograničenja. Ako bismo naveli npr. broj 3 onda bi, nakon prikaza tri filtera, novi filteri počeli da se pojavljuju u narednoj koloni (pod uslovom da je izabrana opcija Down, then over). Daljim podešavanjem uređujemo broj i raspored prikaza filtera u izveštaju.