Workbooks

Ova kolekcija omogućava rad sa mnoštvom podređenih objekata, izmenu svojstava i pokretanje metoda za manipulaciju radnim sveskama. Omogućava dodavanje novih, otvaranje, snimanje, zatvaranje radnih sveski… Takođe, omogućava otvaranje spoljašnjih linkova, zaštitu dokumenata i sve druge operacije koje nam omogućavaju da radimo sa radnim sveskama kako bismo unapredili iskustvo rada u Excel-u.

Dodavanje nove radne sveske vrši se uz pomoć metoda Add. Pogledajte primer:

Sub Nova()

Dim wb As Workbook
Set wb = Workbooks.Add

End Sub

Metoda Add opciono može da sadrži i parametar Template, gde navodimo adresu do predloška na osnovu koga želimo da kreiramo novi dokument. Ako je on izostavljen, kreira se novi prazan dokument.

Za otvaranje dokumenta iskoristili bismo metod Open:

Workbooks.Open (FileName:=”primer.xlsx”)

Za snimanje dokumenta iskoristićemo svojstvo ThisWorkbook, koje označava aktivnu radnu svesku, kao i metodu save:

ThisWorkbook.Save

Za aktiviranje radnih svezaka koristi se metod Activate, a za zatvaranje metod Close.

Ovaj objekat sadrži još mnoštvo drugih korisnih metoda i svojstava koje možete da upoznate uz pomoć Object Browser-a.