Isto to prošle godine

Time Intelligence funkcije se često koriste za sagledavanje ostvarenih ciljeva u isto vreme prethodne godine. U tekstu koji sledi navešćemo nekoliko njih. Najpre, tu je funkcija SAMEPERIODLASTYEAR čija je svrha praćenje ostvarenih ciljeva u prošloj godini. A zatim, tu su i funkcije PARALLELPERIOD i DATEADD pomoću kojih možemo da pratimo ostvarenje ciljeva u prethodnom ili narednom periodu (mesecu, kvartalu ili godini) u odnosu na zadati.

Krećemo sa našim primerom u kome se nalazi pregled poslovanja lanca maloprodaja u nekom vremenskom periodu. U Model smo dodali tabele Artikli, Lokacije i Transakcije, a zatim ih povezali. Potom smo dodali i „Kalendar“ tabelu i povezali je sa tabelom transakcije i kreirali jednu meru koja predstavlja sumu prodatih količina:

UkupnaProdaja:=SUM(Transakcije[KOL])

Da bi smo pratili prodaju u istom periodu prošle godine iskoristićemo funkciju SAMEPERIODLASTYEAR, čija je sintaksa:

SAMEPERIODLASTYEAR (<datumska kolona>)

Datumsku kolonu predstavlja kolona sa datumima u “Kalendar” tabeli (Calendar[Date]). Upotrebom ove funkcije u kombinaciji sa funkcijom CALCULATE kreiraćemo izraz koji računa prodaju u isto vreme prošle godine:

ProdajaSPLY:=CALCULATE(SUM(Transakcije[KOL]),SAMEPERIODLASTYEAR(‘Calendar'[Date]))

Ako kreiranu meru prevučemo u Pivot tabelu dobićemo traženi izveštaj o prodaji.

00149-1

Umesto ove funkcije mogli smo da upotrebimo i funkciju PARALLELPERIOD. Njena je sintaksa:

PARALLELPERIOD (<datumska kolona>,<broj perioda>,<naziv perioda>)

Naziv perioda predstavlja reč za godinu (year), kvartal (quarter) ili mesec (month) kojom naglašavamo koji period koristimo za filtriranje podataka. Broj perioda je numerička vrednost koja može biti pozitivna ili negativna. Pozitivna označava broj perioda u budućnosti, a negativna broj perioda u prošlosti. Uz upotrebu funkcije PARALLELPERIOD izraz bi izgledao ovako:

ProdajaPP_YEAR:=CALCULATE(SUM(Transakcije[KOL]),PARALLELPERIOD(‘Calendar'[Date],-1,YEAR))

Ako bi ovu meru dodali u tabelu videli bi da ona prikazuje sumu za ceo prethodni period. U ovom slučaju, to je period od godinu dana.

00149-2

Da smo umesto YEAR iskoristili naziv perioda MONTH dobili bi prodaju u prethodnom ili narednom mesecu. Napišimo dva takva izraza:

ProdajaPREM:=CALCULATE(SUM(Transakcije[KOL]),PARALLELPERIOD(‘Calendar'[Date],-1,MONTH))

ProdajaSLM:=CALCULATE(SUM(Transakcije[KOL]),PARALLELPERIOD(‘Calendar'[Date],1,MONTH))

Ako ih ubacimo u izveštaj moći ćemo da pratimo prodaju u prethodnom i sledećem mesecu.

00149-3

Na kraju, spomenimo još i funkciju DATEADD, čija je sintaksa:

DATEADD (<datumska kolona>,<broj perioda>,<naziv perioda>)

Ona radi na sličan način kao prethodna funkcija, s tim što se ne fokusira na konkretan period (mesec, kvartal ili godinu), već period između dva datuma. Ova funkcija je pogodnija ako pratimo prodaju po datumima.