Funkcija KEEPFILTERS

Kada koristimo DAX funkciju CALCULATE pa kao argumente zadajemo vrednosti filtera kao rezultat ćemo u Power Pivot izveštaju videti sve redove popunjene istim vrednostima. Iako te vrednosti odgovaraju zadatom filteru ovakav prikaz nije baš najlepše rešenje. Da bismo ovo izbegli možemo da iskoristimo funkciju FILTER ili, još bolje, funkciju KEEPFILTERS o kojoj možete više da saznate ukoliko pročitate tekst koji sledi…

Isto to prošle godine

Time Intelligence funkcije se često koriste za sagledavanje ostvarenih ciljeva u isto vreme prethodne godine. U tekstu koji sledi navešćemo nekoliko njih. Najpre, tu je funkcija SAMEPERIODLASTYEAR čija je svrha praćenje ostvarenih ciljeva u prošloj godini. A zatim, tu su i funkcije PARALLELPERIOD i DATEADD pomoću kojih možemo da pratimo ostvarenje ciljeva u prethodnom ili narednom periodu (mesecu, kvartalu ili godini) u odnosu na zadati.

Prethodni i naredni periodi

Ako želimo da izvršimo proračun u prethodnom ili narednom periodu u odnosu na datum prikazan u tabeli koristićemo „PREVIOUS“ i „NEXT“ Time Intelligence funkcije. One omogućavaju agregaciju podataka, najčešće kolone koja sadrži količine ili iznose prodaje, u odnosu na prethodnu godinu, kvartal, mesec ili dan,kao i u odnosu na narednu godinu, kvartal,mesec ili dan. U primeru koji sledi videćete kako se koristi ova klasa DAX funkcija.

Time Intelligence DAX funkcije

DAX poseduje mnoštvo funkcija za rad sa datumom i vremenom koje se ne razlikuju puno od onih koje uobičajeno koristimo. Time Intelligence funkcije, sa druge strane, predstavljaju posebnu grupu DAX funkcija koje omogućavaju proračune u skladu sa vremenskim periodima: godinama, kvartalima, mesecima i danima. Ovi periodi se koriste kao filteri koji omogućavaju dolaženje do rezultata koje bi smo teško dobili primenom tradicionalnih metoda.

Funkcija CALCULATE

CALCULATE je jedna od najčešće korišćenih funkcija prilikom pisanja DAX izraza. Upotrebljava se za izračunavanje uz pomoć neke od funkcija za agregaciju uz istovremenu upotrebu jednog ili više filtera. Nije neispravno da se upotrebi i bez filtera, ali to baš i nema puno smisla. Snagu ove funkcije čini mogućnost kombinovanja sa brojnim funkcijama koje sužavaju skup podataka za koje se vrši agregacija…