Kakvih sve grafikona ima?

Nikada neću zaboraviti citat Dragomira Bojanića-Gidre, iz jednog od nastavaka serijala „Lude Godine“, koji kaže:“Daro, ti kad kažeš – kažeš malo, ali glupo“! Naravoučenije, nije teško napraviti grafikon ali treba odabrati onaj tip grafikona koji na najbolji način oslikava naše podatke. Excel poseduje mnoštvo grafikona, a u tekstu koji sledi biće reč o najčešće korišćenim, sa sugestijama kako da odaberemo onaj pravi.

Da bi smo započeli pravljenje grafikona treba najpre selektovati podatke, a zatim iz Insert trake alata pokrenuti opciju Recommended Charts, pa u okviru nje izabrati karticu All ChartsRecommended Charts je opcija kroz koju nam Excel preporučuje tip grafikona koji je najpogodniji za izabrane podatke, a opcija All Charts sadrži sve varijante grafikona.

Prva dva ponuđena tipa 00034-1grafikona su kolone (Column) i trake (Bar). Ovo su slični tipovi, samo što je prvi položen vertikalno, a drugi horizontalno. Ovakvi grafikoni su pogodni za kada ih pravimo na osnovu jedne ili više serija podataka, a nude se u standardnoj i 3D varijanti. Kada ih pravimo na osnovu više serija podataka, mogu biti sa razdvojenim (Clustered) ili spojenim serijama (Stacked). Razdvojene serije znače da svaka od njih predstavlja zasebnu kolonu (traku), dok su kod spojenih svi podaci kombinovani u jednu seriju, a veličina kolone (trake) odgovara sumi vrednosti svih podataka u seriji. Takođe, kada je reč o spojenim serijama, u ponudi su i 100% Stacked grafikoni. Njih odlikuje konstantna veličina, a svaka serija proporcionalno je zastupljena u odnosu na veličinu kolone (trake). Da li ćete koristiti kolone ili trake zavisi najviše od ličnog ukusa, ali ja uvek preporučujem korisnicima da koriste trake kada podaci služe za vizualizaciju serija sa dugačkim nazivima.

Slede grafikoni linije (Line) i oblasti (Area), koji takođe postoje u standardnoj i 3D varijanti. Na osnovu mog iskustva ovaj tip grafikona je najpogodniji za prikaz kretanja vrednosti (prometa, marže, doprinosa po komercijalistima) kroz vreme. Line grafikon sadrži i podvrstu koja pokazuje ključne tačke (Markers). Ključne tačke su korisne za naglašavanje vrednosti u određenom trenutku vremena.

Pita (Pie) je tip grafikona koji je najpogodniji za jednostavne grafikone na kojima prikazujemo udeo svake od vrednosti u odnosu na sumu. Pite se obično prave na osnovu jedne serije podataka. Ukoliko ih pravimo na osnovu više serija, svako „parče“ biće suma vrednosti serija. Pite imaju nekoliko podvrsta: 3D pita (3D Pie), pita nastala na osnovu pite (Pie of Pie), traka nastala na osnovu pite (Bar of Pie) i „krofna“ (Doughnut). Poslednja tri tipa pite su pogodniji za prikaz višeserijskih grafikona.

XY (Scatter) je tip grafikona koji se koristi kada imamo dve serije podataka, koje oslikavamo na X i Y osi grafikona. Podvrste ovog tipa grafikona razlikuju se po tome da li su markeri povezani ravnim ili krivim linijama. Takođe, jedna od podvrsta ovog grafikona je i mehurić (Bubble) koji nudi prikaz i treće serije u vidu dimenzija mehurića.

Akcija (Stock) je specifičan tip grafikona za predstavljanje serija podataka koje sadrže najveću vrednost, najnižu vrednost i konačnu vrednost akcija. Kao što mu ime kaže, ovaj tip grafikona pogodan je za prikazivanje berzanskih podataka. Površina (Surface) i radar (Radar) su dve netipične vrste grafikona. Idealne su za prikazivanje grafikona zasnovanih na tri, odnosno dve serije podataka.

Excel 2016 doneo je nekoliko novih vrsta grafikona, koji su rezervisani za tradicionalne tabele i ne mogu da se koriste za pravljenje Pivot grafikona. Najpre, to je „Vodopad“ (Waterfall) koji je idealan za prikaz priliva i odliva sredstava u toku jedne godine. Pareto grafikon (Histogram) je kombinacija dva grafikona kojima se prikazuje raspored frekvencija podataka i kumulativni rast vrednosti. Box&Whisker je grafikon koji vrši statističku analizu podataka i idealan je za projektovanje budućih vrednosti. Treemap je grafikon koji prikazuje hijerarhiju podataka u odnosu na veličinu serije, a Sunburst prikazuje hijerarhiju u više nivoa slično kao „krofna“, gde širina luka predstavlja sumu vrednosti serije. O ovim grafikonima će biti detaljno reč u nekoliko narednih „recepata“.

Na kraju, u ponudi je i kombinacija više vrsta grafikona u jednom (Combo). Radi se o višeserijskom grafikonu, s tim što je jedna serija prikazana na sekundarnoj osi.