Kategorije podataka

Prošla godina donela nam je još jednu zanimljivu Power BI Desktop funkcionalnost. Prilikom uvoza tabela u model podataka, za izabrane kolone, moguće je zadati kategoriju podataka. Izborom kategorije može se precizno odrediti kakvi se podaci nalaze u tabeli. Na ovaj način dobijamo neke nove mogućnosti, npr. da u okviru tabele zadamo link do neke lokacije ili sliku koja opisuje proizvode.

U model podataka smo dodali i povezali 4 tabele: Transakcije, Artikli, Partneri i Komercijalisti. Ako odete na tabelu Artikli videćete da ona sadrži jednu kolonu (SLIKA) koja u sebi ima linkove ka slikama proizvoda. Ako selektujete tu kolonu, pa odete na ribon Column Tools, videćete da se u njemu nalazi padajuća lista Data Category. Izborom opcije WebUrl podatke u ovoj koloni određujemo kao linkove, a ImageUrl  podatke opisuje kao slike. Izaberimo drugu opciju.

Sada možemo da kreiramo visual koji sadrži slike. Najbolje je da, u ovu svrhu, izaberete Table ili Matrix. Prevlačenjem kolone SLIKA u izveštaj na zadatoj poziciji će biti prikazana slika artikla koja se preuzima sa putanje koja se tamo nalazi. Slike u ovom primeru sam preuzeo sa sajta www.fruvita.com . Često kupujem njihove proizvode, a pošto su oni sjajan tim i moji bivši đaci drago mi je da mogu besplatno da ih reklamiram!