Kako Excel računa?

Kako Excel računa je pitanje koje se retko postavlja, jer ovu operaciju doživljavamo kao nešto što se podrazumeva. Uostalom, koliko nas ume da vozi auto a ne znamo kako funkcioniše motor koji ga pokreće? Ipak, ima situacija kada način računanja može da bude veoma bitan: kada su podaci preuzeti iz eksternih izvora ili kada vršimo složene proračune tbog kojih je bitno da iskoristimo punu snagu procesora.

Otkrivanje i pronalaženje grešaka

Greške u proračunima su uobičajena stvar. Što je više podataka u tabeli i formula veće su šanse da negde pogrešimo. Excel nam odmah prikazuje grešku, čim ona nastane, ali nije lako uvek otkriti kako je do nje došlo. Takođe, ponekad može da se dogodi da grešku ne uočimo, jer nije došlo do greške u matematičkim operacijama. Excel poseduje nekoliko opcija za otkrivanje i pronalaženje grešaka, o kojima će biti reč u tekstu koji sledi…

Formule i veze između njih

Izveštaji koje analiziramo se često sastoje od velikog broja međusobno povezanih formula. Tada je zgodno, na trenutak, umesto izraza prikazati formule. Takođe, može biti od koristi da pogledamo “prethodnike” neke formule (ćelije na osnovu kojih je nastala), kao i njene “sledbenike” (vrednosti na čiji rezultat ona utiče). Svrha ovih postupaka je lakše uočavanje grešaka u proračunu, odnosno logike koja je do njih dovela.

Napredno uslovno formatiranje

Uslovno formatiranje omogućava nam da na poseban način podesimo način prikaza ćelije ili grupe ćelija radi isticanja njihovih vrednosti. Prilikom upotrebe opcija za uslovno formatiranje možemo da iskoristimo neka od predefinisanih pravila, o kojima je bilo reč u prethodnom tekstu. Ipak, često ćemo želeti da pravila za formatiranje zadamo samostalno, da odredimo redosled njihovog delovanja ili onesposobimo neka od njih…

Uslovno formatiranje

I najbolji izveštaji ponekad zahtevaju da se u njima naglase pojedine informacije, da bi bile uočljivije posmatraču i pomogle mu da lakše donese određene zaključke. Uslovno formatiranje predstavlja funkcionalnost Excel-a pomoću koje je moguće naglasiti izgled određene ćelije ili grupe ćelija na osnovu jednog ili više pravila. Izgled se formira na osnovu vrednosti podataka ili zadovoljenja uslova navedenog u formuli.