People Graph „za siromašne“

U jednom od prethodnih „recepata“ pisao sam Excel dodatku koji se zove People Graph, a možemo da ga iskoristimo za efektan prikaz rezultata statističkih istraživanja. Ovu vrstu grafikona možete da napravite i sami, pod uslovom da znate ponešto o uređivanju fotografija i primenite tehniku koju ću vam ovde pokazati.

Za početak pronađite na Internetu ikonicu koja simbolizuje čoveka ili iskoristite istu ovakvu koja vam je na raspolaganju od verzije 2019 (lakši postupak kojim se u ovom tekstu nećemo baviti). Zatim, uđite u program za uređivanje fotografija (npr. Photo Shop) i kreirajte inverzni prikaz. Snimite ga kao prozirnu PNG datoteku.

Zatim uđite u Excel i kreirajte jednostavan Bar Chart. Formatirajte x osu tako da bude fiksne dužine, sa fiksnim razmacima.

Zatim dodajte inverznu sliku koja treba da se postavi iznad prikaza serije podataka. Umnožite je onoliko koliko imate razmaka. Npr. ako osa ide od 0 do 16000, a imate 8 razmaka od po 2000, to znači da treba da postavite 8 slika. Slike najpre poravnajte, pa grupišite. Na kraju je potrebno još da pokrenete opciju Format Series i podesite Gap Width tako da slike potpuno prekrivaju seriju. Primenom ove tehnike dobili ste, na jednostavan način, People Graph.