Pivot tabela kao izvor podataka

Pivot tabele su izveštaji koji, pre svega, služe za interpretaciju podataka na osnovu zadatih kriterijuma. Ponekad se pivot tabela može iskoristiti i kao izvor podataka na osnovu koga pravimo jednu ili više novih pivot tabela. Ovo se najčešće dešava kada iz postojećeg izveštaja, nastalog na osnovu upita ka transakcionoj bazi podataka, želite da kreirate pivot tabelu i na taj način iskoristite podatke koji vam stoje na raspolaganju…

Pivot tabela se tradicionalno pravi na osnovu opsega podataka (Range) ili strukturirane tabele (Table). Ako najpre, na osnovu početne tabele sa podacima, kreiramo pivot tabelu ona može da posluži kao izvor podataka. Nakon što je kreiramo izabraćemo prikaz u tabularnoj formi, sa ponavljanjem natpisa, a zatim ćemo isključiti prikaz međusuma i konačne sume.

Ovakva tabela je pogodna da bude izvor. Dalje, potrebno je izabrati opciju za kreiranje nove pivot tabele, a zatim kao izvor označiti opseg ćelija koji čine onu koju smo prethodno napravili. Kao rezultat dobija se pivot tabela u kojoj je moguće iskoristiti samo izveštajne dimenzije koje su se nalazile u prethodnoj. Promenom izvorne pivot tabele menja se i novokreirana!